Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Φλώρινα,  05-12-2012
                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: - 440  -


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Π Ρ Ο Σ τους κ.κ.:

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Αθανάσιο Μπέλτσο
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.  Νικόλαο Αλεξιάδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.  Αριστείδη Αριστείδου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.  Ευάγγελο Σταυρίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.  Δημήτριο Λουκά
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Μιχαήλ Καρακόλη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Παναγιώτη Μαβίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Χρήστο Μπαρδάκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/08-06-2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1α ΄και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.1, 2 και 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄/114/08-06-2006) όπως ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 09 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. σε Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1
«Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. ΕΛΜΕ 2012-13

 
ΔΑΚΕ Δ.Ε.                              144 ΨΗΦΟΙ   3 ΕΔΡΕΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                  117 ΨΗΦΟΙ   2 ΕΔΡΕΣ
ΠΑΣΚ-Αριστερές κινήσεις       79 ΨΗΦΟΙ    2 ΕΔΡΕΣ
Λευκά 10
Ακυρα 2
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΔΑΚΕ Δ.Ε.                               Κολοκοντές Αργύρης
                                                 Μούζα Βασιλική
                                                 Μούλελης Ηλίας
 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                  Μπουντουλούλης Βαγγ.
                                                 Λιόντος Βασίλης 
 
ΠΑΣΚ-Αριστερές κινήσεις     Παπαδοπούλου Ρούλα
                                                 Αραστάρη Νικολέττα ή Τσούτσας Γεώργιος