Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 07-11-2014


8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Σεβασμιώτατε,
Φερέλπιδες νέοι, οἱ ἐπιτυχόντες στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευσι,
Σεβαστὲς ἀρχές, ἀξιότιμοι κύριοι, ἐρίτιμες κυρίες,

Θυμόμαστε τὴν ἱστορία μας, διότι θέλομε, ὡς Ἔθνος, ἢ καλύτερα ὡς Γένος, νὰ ἐπιβιώσωμε.

Κουκουλόπουλος: «Η εκλογολογία είναι εις βάρος των πολιτών».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                        Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

Κουκουλόπουλος: «Η εκλογολογία είναι εις βάρος των πολιτών».
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                «Η εκλογολογία αποβαίνει εις βάρος των πολιτών, καθώς εισήχθη στον πολιτικό μας βίο και συντηρείται τώρα που μετά από πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να πάρουμε μια σειρά ευνοϊκά μέτρα, τα οποία για να αποδώσουν και να καταγράψουν

Ημερίδα στη Φλώρινα - «Ραδιοερασιτεχνισμός και Νέες Τεχνολογίες» - Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014Η Ραδιολέσχη Φλώρινας σε συνεργασία με την ΕΡΒΕ (Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος) διοργανώνουν Ημερίδα-Σεμινάριο με τίτλο :«Ραδιοερασιτεχνισμός και Νέες Τεχνολογίες»,
OPERATING - DXING - CONTESTS - CW - HST – QSLING
την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 10.00 πμ - 2.00 μμ,  στο Hotel "Φαίδων Palace" στη Φλώρινα.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Κοζάνη     10-11-2014

    Αρ. Πρωτ. 3811
          
ΘΕΜΑ: 41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.     Γέρου Κωνσταντίνος
2.     Δασκαλόπουλος Αντώνιος
3.     Βάσσος Πασχάλης
4.     Κεχαγιάς Φώτιος
5.     Μαργαρίτης Γεώργιος
6.     Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.     Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.     Έγκριση εκτέλεσης του δημοσίου έργου με τίτλο «Προσωρινή παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της Δ.Ε.Η., τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σιδηροδρομικός Σταθμός Κομάνου από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.», καθώς και έγκριση των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής του από την αρμόδια Υπηρεσία Π.Δ.Μ.
3.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
4.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2013»
5.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014»
6.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) και φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ3 (Άρδασσας) της Οδού Πτολεμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
7.     Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε. Κοζάνης
8.     Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας αίτησης ανάκλησης της αριθμ. 1368/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
9.     Λήψη απόφασης για παραίτηση σε αίτηση ακυρώσεως
10.  Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τεσσάρων (4) φορητών αναλυτών σταθερών εστιών καύσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
11.  Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την επισκευή και αγορά ανταλλακτικών του μηχανήματος προωθητήρα LIBHERR PR372 B ME 122493 με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
12.  Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
13.  Έγκριση των πρακτικών Νο 14 & Νο 15 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Αντικατάσταση διθέσιου Αναβατήρα Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
14.  Έγκριση ή μη του από 04/11/2014 πρακτικού του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2014-2015 προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 15/2014
15.  Έγκριση της απευθείας ανάθεσης από το ελεύθερο εμπόριο προμήθειας χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Γρεβενών
16.  Ανάκληση της αριθμ. 1803/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Κήρυξη εν μέρει άγονου του διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 10/2014 διακήρυξης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 και πρόταση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Καστοριάς»
17.  Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500,00 € του προγράμματος ΣΑΜ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης
18.  Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) Για την διενέργεια, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς διάταξης Δημιυργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ- Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και β) Για την παραλαβή του εξοπλισμού και καλής λειτουργίας
19.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
20.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
21.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
22.  Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση δύο Η/Υ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
23.  Έγκριση δαπάνης για την περίφραξη των εγκαταστάσεων στο ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων Π.Ε. Κοζάνης
24.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
25.  Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
26.  Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών  
27.  Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
28.  Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Κοινοποίηση:
1.     Αντιπεριφερειάρχες.
2.     Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
3.     Εκτελεστικός Γραμματέας
4.     Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5.     -Διεύθυνση Οικονομικών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
5.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
6.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
7.  Μ.Μ.Ε.


Πρώτα η Ορμή Πατρών και μετά η Χολόν

Μια σειρά δύσκολων αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη περιμένουν τον Αμύντα την εβδομάδα που διανύουμε, αρχής γενομένης από την αυριανή (12/11) εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος με την Ορμή Πατρών.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο συνδυασμός «ΕΛΠΙΔΑ» καταδικάζει την πρόσφατη απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ Νάντιας Γιαννακοπούλου, που αφορά στην πρόσφατη απόφασή της, για την έγκριση διάθεσης στερεών επικίνδυνων αποβλήτων, σε λιγνιτωρυχείο της ∆ΕΗ Α.Ε. στο Ορυχείο Καρδιάς, όπως αποκάλυψε τοπικό blog (kozan.gr)

«Επισπεύδουμε την κατασκευή της νέας μονάδας, επειδή διασφαλίσαμε ότι θα γίνει».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10 Νοεμβρίου  2014

Κουκουλόπουλος: «Επισπεύδουμε την κατασκευή της νέας μονάδας, επειδή διασφαλίσαμε ότι θα γίνει».
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Μετά τη συνεργασία που είχαμε σήμερα, από τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη δόθηκε η εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου του να επισπευστούν οι διαδικασίες

«Ξεκίνησε το Kid’s Grand – Prix στην Θεσσαλονίκη»


           Θεσσαλονίκη: 10-11-2014
                                               
«Ξεκίνησε το Kids GrandPrix στην Θεσσαλονίκη»

            Για 2η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας προγραμματίζει, οργανώνει και διοργανώνει το Kids GrandPrix, ένας θεσμός που εξελίσσεται σε 5 πόλεις, Θεσσαλονίκη – Φλώρινα – Ιωάννινα – Χανιά – Αθήνα.

Ευρεία σύσκεψη στην Τ.Κ. Βεύης σχετικά με το θέμα των ορυχείων.


                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ευρεία σύσκεψη στην Τ.Κ. Βεύης σχετικά με το θέμα των ορυχείων.

  Η απόφαση των κατοίκων της Τ.Κ. Βεύης να καταγγείλουν ομόφωνα τη σύμβαση που υπεγράφη για το ορυχείο της περιοχής βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από κατοίκους αίθουσα εκδηλώσεων της Τ.Κ. Βεύης, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.