Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Youthpass Navigators στην Ιταλία!

εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών


Φλώρινα, 01-12-2014

Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι οποίες διοργανώθηκαν από το Δήμο Φλώρινας και το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου, και διήρκησαν από τις 25 Νοεμβρίου 2014 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2014.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των Παιδικών Σταθμών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                              Φλώρινα:  28/11/2014
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                       Α.Π.:  2167     
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους κατοίκους του Δήμου Φλώρινας  (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν  τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2014-2015.
Σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής   των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας  λειτουργούν οι  παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

1ΟΣΠαιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38Φλώρινα        
Υπεύθυνη: Τραικοπούλου Αλίκη -τηλ.2385022522
2ΟΣ Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
Υπεύθυνη: Κατσινέλη Ελένη -τηλ.2385022711
3ΟΣ Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα
Υπεύθυνη: Μπόικου Ελένη -τηλ. 2385028632
Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου
Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ -τηλ. 2385036263
Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς
Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα -τηλ. 2385022803
Παιδικός Σταθμός Μελίτης     
Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή -τηλ. 2385037205
Παιδικός Σταθμός Ιτιάς
Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία -τηλ. 2385041896
Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη
Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα- τηλ. 2385041224
Παιδικός Σταθμός Περάσματος
Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Όλγα -τηλ. 2385030389
Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου
Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη - τηλ. 2385036266
Παιδικός Σταθμός Κ. Κλεινών
Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις -τηλ. 2385092276
Παιδικός Σταθμός Σιταριάς
 Υπεύθυνη:Μουρατίδου Μαρίνα -τηλ. 2385026474
Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης
Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία -τηλ. 2385026474
Παιδικός Σταθμός Νεοχωρακίου
Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική -τηλ. 2385037282

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

              Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ καθορίζονται τα ακόλουθα:

         Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει  τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη έως της 31/07/2015 και  αυτοεξυπηρετούνται.

         Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται  στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385026474 από 2 Δεκεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2014, από 09:00 έως 13:00

         Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.      Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
2.      Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3.      Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι  και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για  εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
4.      Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγειά του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
5.      Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
6.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.      Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια  νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

συνεδρίασε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο ΦλώριναςΦλώρινα, 27-11-2014


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου- Μυλωνά συνεδρίασε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Φλώρινα, 01-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας διοργανώνει «Προσφορά Αγάπης και Αλληλεγγύης» με σκοπό τη στήριξη συμπολιτών μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους συλλόγους, τους φορείς, τους επαγγελματίες και τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στη δράση αυτή, η οποία θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                             Φλώρινα:  28/11/2014
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                     Α.Π.:  2167     
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους κατοίκους του Δήμου Φλώρινας  (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν  τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Απίστευτο και όμως ΑΛΗΘΙΝΟ: Αυτό το ποδήλατο (!) είναι πιο γρήγορο από μια ΦΕΡΑΡΙ [video + photo]


Ο François Gissy είναι τρελός. Και αν αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε από το... κούρεμά του και μόνο, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που ακολουθεί. Τι έκανε; Έφτασε τα 333 χιλιόμετρα ανά ώρα μέσα σε 4,8 δευτερόλεπτα. Γιατί είναι τόσο συγκλονιστικό; Επειδή τα κατάφερε με ένα ποδήλατο!

Αποτελέσματα Ε.Π.Σ. Φλώρινας:Ήττα σοκ για τον Μακεδονικό ξέφυγε ο ΠΑΣ Φλώρινας

Με αέρα 5 βαθμών θα υποδεχτεί την επόμενη αγωνιστική στο ντέρμπι ο ΠΑΣ Φλώρινας τον Μακεδονικό Αγίου Παντελεήμονα αφού για την 10η αγωνιστική κέρδισε το Αρμενοχώρι εκτός με 3-2 ενώ την Κυριακή ο 2ος γνώρισε εντός έδρας ήττα σοκ από το Αμύνταιο με το ίδιο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι αν και έπαιζαν με 10 παίκτες από το 63ο έκαναν το σκορ 1-3 απο 1-1 και στο τέλος κράτησαν τη νίκη απέναντι στο Μακεδονικό που τελείωσε με 9.

ΜΠΑΣΚΕΤ: Γλίτωσε το Έμφραγμα ο Αίαντας ΑμυνταίουΔιαδρομή από την Κόλαση στον παράδεισο έκανε η ομάδα του Αίαντα, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Νεάπολη. Οι παίκτες του Λάζαρου Φωτιάδη είδαν τους φιλοξενούμενους να προηγούνται ακόμα και με διαφορά 14 πόντων 24-38, στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, όμως με ένα δυναμικό come back στην συνέχεια, κατέκτησαν τη δεύτερη σερι τους νίκη (63-51) στο πρωτάθλημα του Α κατηγορίας, της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Σωτηρία Αγγέλη: Η συζήτηση και η επικοινωνία «χαρτογραφούν» τον κόσμο για τα παιδιά


 
«Οι γονείς πρέπει να μάθουν να ακούν»

Συνέντευξη στον Λευτέρη Χ. Θεοδωρακόπουλο 

Για την τεράστια σημασία που έχει η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά μίλησε στην εκπομπή mind-attack του idradio.gr η υπεύθυνη του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Πνοή Χαϊδαρίου της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΈΔΡΑ» Σωτηρία Αγγέλη.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Εύκολο Απόγευμα για το Ανδρικό του Αμύντα


Εύκολα απόγευμα πέρασε στο γήπεδο της η ανδρική ομάδα του Αμύντα, που επικράτησε με το εμφατικό 34-18 του νεανικού Α.Ο.Κοζάνης (αγωνίστηκε με έφηβους και παίδες), συνδυάζοντας το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, με την δεύτερη διαδοχική της νίκη, στο πρωτάθλημα -του 6ου ομίλου- της Β Εθνικής.

Οι γηπεδούχοι καθάρισαν το παιχνίδι από το πρώτα κι όλας ημίχρονο, όπου με πολύ καλή αμυντική λειτουργία και πλουραλισμό στο σκοράρισμα (σκόραραν 12 από 14 παίκτες), έχτισαν διψήφια διαφορά ασφαλείας (39-18).

Συνομιλία 19 -Αφροδίτη Γκρίζη-Ασύνειδες αναμνήσεις.Εικαστικές Συνομιλίες στο Goose Cafe στο ποτάμι της Φλώρινας από 2/12-16/12.

Ασύνειδες αναμνήσεις
Μεταξύ χαρτιού και μεταξιού συντίθεται μία αφήγηση ελλειπτική με διείσδυση στο υποσυνείδητο. Το φως περνάει από το ημιδιάφανο μεταξωτό ύφασμα για να εξαυλώσει μορφές και γεγονότα, δηλώνοντας την ικανότητα της ανθρώπινης ύπαρξης να εξελίσσεται και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Από τη σύλληψη μέχρι το θάνατο, όλα μεταβάλλονται στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο. Η εμβρυική και παιδική ηλικία είναι η αρχή των

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τη Δευτέρα 1/12/2014 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί 

ανοικτή πολιτική εκδήλωση με θέμα:

«Οι προγραμματικές δεσμεύσεις μας στη Θεσσαλονίκη»

Ομιλητής θα είναι ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης 

Βίτσας. Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της προετοιμασίας για την 

Περιφερειακή  Συνδιάσκεψη Δυτ. Μακεδονίας, που θα 

πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στην Κοζάνη με την παρουσία 

του προέδρου Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Θέλει Νίκη Κόντρα Στον Α.Ο. Κοζάνης, Ο ΑμύνταςΤο πρώτου παιχνίδι στην έδρα του, δίνει απόψε (29/11 στις 18:00) η ανδρική ομάδα του Αμύντα, που αντιμετωπίζει τον Α.Ο. Κοζάνης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος χάντμπολ της Β Εθνικής.

Ψάχνει Για Δεύτερη Σερί Νίκη ο Αίας ΑμυνταίουΜε στόχο τη δεύτερη σερί νίκη και τρίτη στο πρωτάθλημα, θα παραταχθεί ο Αίας Αμυνταίου, στο αποψινό παιχνίδι (29/11 στις 20:30) στο ΔΑΚ Αμυνταίου, με αντίπαλο τη Νεάπολη, για την 7ηαγωνιστική του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Το νέο Δ.Σ. του σωματείου «Λυγκηστίς»


Φλώρινα στις 27 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» που προήλθε από τις αρχαιρεσίες στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2014 στα γραφεία αυτού,

Ημερίδα για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα


Η Π.Ε. Φλώρινας, σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, θα πραγματοποιήσει ημερίδα, το επόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Ε.Κ.Φ. (Ηπείρου 28), με κεντρικό θέμα: «Ενημέρωση για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα». 
Κύριος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής εργατολόγος Γεώργιος Ρωμανιάς, ο οποίος θα απαντήσει και σε προσωπικές ερωτήσεις που αφορούν στις ασφαλιστικές σχέσεις με τα ταμεία.

φωτιές στην φλωριναία γη«Interstellar» από την Κινηματογραφική Λέσχη


Η ταινία που θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχης της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας είναι:

INTERSTELLAR 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11: 17.30 και 20.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12: 19.00 και 22.00
ΤΡΙΤΗ 2/12: 21.00

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6 ευρώ
ΕΙΔΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡA: ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 19.00 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΟ - ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΝΑΣ!

Τα αποτελέσματα του 11ου Σχολικού Πρωταθλήματος Σκακιού


Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, 125 μαθητές και μαθήτριες του νομού μας συμμετείχαν στο 11ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού. Ένα πρωτάθλημα που, κατά γενική ομολογία, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε μαθητές και γονείς. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να το υλοποιούμε κάθε χρόνο, για να δίνουμε τη δυνατότητα

Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το «Ξύλινο Χωριό» του δήμου Φλώρινας


Το «Ξύλινο Χωριό» θα λειτουργήσει για ακόμα μία χρονιά στην πόλη της Φλώρινας, στο χώρο της πλατείας Γεωργίου Μόδη, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [ΣΜΠΕ] για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων [ΠΕΣΔΑ] Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την προσεχή Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 στο ΤΕΕ/ΤΔΜ [Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη] ανοικτή Ενημερωτική Εκδήλωση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [ΣΜΠΕ] για την αναθεώρηση του

Ο Δήμος Φλώρινας κλαδεύει τις δεντροστοιχίες!


Το κλάδεμα των φυλλοβόλων δένδρων του Δήμου Φλώρινας γίνεται κατά την χειμερινή περίοδο (στο λήθαργο) και οπωσδήποτε πριν αρχίσει η διόγκωση των οφθαλμών και η έναρξη της νέας βλάστησης.

"Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα"


Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος διοργάνωσε το τριήμερο 28-30 Νοεμβρίου το 9ο Πανελλήνιο συνέδριό της με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Στο συνέδριο που διεξήχθη στους χώρους της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας

Εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας


Με αφορμή τη λήξη της έκθεσης «Τα πρόσωπα του χρόνου», που οργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών - Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του εορτασμού Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014, θα γίνει

Δήλωση Κωνσταντινίδη για δημοσίευμα σχετικά με τον αγωγό ΤΑΡ

Σχετικά με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, που υπογράφει ο κ. Χαράλαμπος Τριανταφυλλίδης και αναφέρεται ότι οι δηλώσεις του πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν διαψεύδουν τις δηλώσεις του κ. Κωνσταντινίδη για δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου μέσω του