Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κ. ΠΟΥΛΑΚΑ 2 Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΗΛ. & FAX 23850 29522
          www.sepeflorinas.gr                                                                                                                          Φλώρινα, 15-03-2012

Κοιν: Πίνακας αποδεκτών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε σε ιστοσελίδα εκπαιδευτικού περιεχομένου το σχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών (ΙΕΑΝΕ) από το οποίο δυστυχώς απουσιάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  
Σε μια πόλη, στην εσχατιά της Ελλάδας, που προσφέρει περισσότερα από όσα υποχρεούται, σε αυτή την πόλη δεν προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου