Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ τις 26 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.


         
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                             Φλώρινα, 22-03-2013

              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                                                                                                                                                Αριθ.  Πρωτ.: -181 -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -7-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 26 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1
«Σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παγίου εξοπλισμού από ΚΕΕ»
Εισηγητής κ. Δήμος Χαρίτου, Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100
Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                    Φλώρινα, 22-03-2013

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

Λυπάμαι ειλικρινά για την έλλειψη ιστορικής μνήμης από την παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δήμο Φλώρινας. Φαίνεται πως τίποτα δε διδάχτηκε από το παρελθόν, τότε που με απαγορεύσεις, με αστυνομικού τύπου μέτρα και δράσεις είχαν τεθεί στην παρανομία και το ανελέητο κυνηγητό.

Αλήθεια, θέλει να ξαναγυρίσουμε σ’ εκείνη την εποχή, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικά θύματα;
Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 28.2.2013 και με την παρουσία του εκπροσώπου της  «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δήμο Φλώρινας, αποφάσισε ομόφωνα τον κανονισμό λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου στο νέο πάρκο.  Μάλιστα, στην πρόταση του Δημάρχου να τεθούν κάποιοι περιορισμοί στα κοινοβουλευτικά κόμματα, διαφώνησε ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», λέγοντας: «θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά περιοριστικό» και πως με τους περιορισμούς που πρότεινε ο Δήμαρχος «απευθύνεται ένα κακό μήνυμα εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου» στην κοινωνία.
Ακόμα, ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό, να υπάρχει στον κανονισμό λειτουργίας της αίθουσας, ότι Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.  Τι άλλαξε μέσα σε δύο μήνες και η «Λαϊκή Συσπείρωση» βρέθηκε στον αντίποδα της πρότασής της; Τι εξυπηρετεί η νέα της θέση; Σίγουρα όχι την ελεύθερη έκφραση και διάδοση των ιδεών και θέσεων ενός κόμματος.
Δε γνώριζε ότι η «Χρυσή Αυγή» είναι κοινοβουλευτικό κόμμα; Δε γνώριζε τη δράση της;  Ότι «το μόρφωμα αυτό, υμνητές του χιτλερισμού, κήρυκες του μίσους, προπαγανδιστές κάθε μορφής βίας και ανομίας, αυτοί που χαρακτηρίζουν «υπάνθρωπους και σκουπίδια» τους μετανάστες δεν μπορεί να βαπτίζονται «θεσμικό κοινοβουλευτικό κόμμα», όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της;
«Μπορεί να μη συμφωνώ με ό,τι υποστηρίζεις. Μα θα υπερασπίσω μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να διατυπώνεις ελεύθερα τις απόψεις σου», είπε ο Βολταίρος, και το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του στις 28.1.2013 αυτό κάνει. Ο Δήμος εφάρμοσε τον κανονισμό, που ψήφισε κι ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Τώρα τα περί «αυτονόητων» της ανακοίνωσης,  είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις». Η διαχείριση και λειτουργία της αίθουσας διέπεται από γραπτό κανονισμό και τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Είναι καιρός η «Λαϊκή Συσπείρωση» του Δήμου Φλώρινας να επιλέξει την ηθική της ευθύνης από την ηθική του σκοπού, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το φαινόμενο της μετακίνησης των πολιτών σε φαινόμενα τύπου «Χρυσής Αυγής» και «Γκρίλο». Να χτυπήσουμε την ανεργία που αποτελεί την κύρια αιτία τροφοδότησής τους. Να δημιουργήσουμε περιβάλλον ανάπτυξης, για να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής μας. Να επανακτήσει την αξιοπιστία του το πολιτικό σύστημα.
Μόνο έτσι θα περιοριστούν τα  φαινόμενα αυτά και όχι με απαγορεύσεις που μόνο κακό έκαναν στον τόπο μας. Κι αν μια παράταξη πρέπει να έχει ιστορική μνήμη, αυτή είναι η «Λαϊκή Συσπείρωση» στο Δήμο Φλώρινας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
«ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

Φλώρινα, 21 Μαρτίου 2013

«Αξιοποίηση της Γλωσσικής Ποικιλίας στο Πλαίσιο του Κριτικού Γραμματισμού»

Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε το 9ο μάθημα του Προγράμματος για τον Κριτικό Γραμματισμό, που υλοποιεί τη φετινή σχολική χρονιά ο «Όμιλος Εκπαιδευτικών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία» σε συνεργασία με το «Εργαστήρι

Φλώρινα: Η ευγένεια στο δρόμο δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη

Με το σύνθημα «ευγένεια στο δρόμο.. πολιτισμός και ασφάλεια στη ζωή μας και με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στους οδηγούς και τους πεζούς οι μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας συμμετείχαν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο» που συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (Ο.Ε.ΝΕ.Φ.) και η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν οι μαθητές να ενημερώσουν τους οδηγούς και τους πεζούς για την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς στο οδικό δίκτυο έτσι ώστε να γίνουν οι δρόμοι πιο ασφαλείς και χώροι αρμονίας καθώς η ευγένεια στο δρόμο δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη. 
Σύνταξη: Τάμυ Αδάμου

Φλώρινα: Εκδηλώσεις για εορτασμό Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου

Με ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις των σπουδαστών και μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων , Λυκείων στην Φλώρινα και προσκύνημα των προτομών των Εθνικών Αγωνιστών και κατάθεση στεφάνων ξεκίνησαν σήμερα  οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 23 Μαρτίου με ομιλία  στην αίθουσα θεάτρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης (Φ.Σ.Φ.) «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στις 7:30 το απόγευμα από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας πατέρα Ιουστίνο Μπαρδάκα. Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης θα καλύψουν η Μικτή χορωδία του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και το Τμήμα Εθνογραφίας και Χορού του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» όπου θα παρουσιάσει χορούς της Επανάστασης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τη Δευτέρα 25η Μαρτίου με επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, με επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της Πλατείας Γ. Μόδηκαι με παρέλαση στις 12:00 μπροστά από τις Αρχές και το λαό της Πόλης στο χώρο της Λεωφόρου Μακεδονομάχων. Τη Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου κ. Γιώργος Αποστολίνας.Σύνταξη:Τάμυ Αδάμου

Κατάρτιση/Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγών Οχημάτων επιβατών/εμπορευμάτων Κύριε Διευθυντή
        Στο (ΦΕΚ 2250 Β/2-8-2012), Κεφάλαιο Α΄ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΣΧΟΛΕΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΙ),  Άρθρο 1 «Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)», ορίζεται ρητώς ότι : 1. «Αναγκαία

22 διμηνίτες θέλει να προσλάβει ο Δήμος ΑμυνταίουΣτην πρόσληψη 22 ατόμων με δίμηνη σύμβαση θέλει να προσλάβει ο Δήμος Αμυνταίου για να καλυφτούν έκτακτες ανάγκες, ο κ. Θεοδωρίδης θεωρώντας πως είναι παράνομες τέτοιου είδους προσλήψεις  δεν συμφώνησε, απεναντίας ο Δήμαρχος και ο κ. Φίστας θεωρώντας πως υπάρχει ανάγκη προσωπικού συμφώνησαν πως πρέπει να ξεκινήσουν  οι διαδικασίες

Τελικός Κυπέλου Άγιος Παντελεήμονας –Απόλλων ΑμμοχωρίουΤην Κυριακή και ώρα 3:30 στο γήπεδο της Θύελλας Φιλώτα, θα διεξαχθεί
ο τελικός Κυπέλου ΕΠΣ Φλώρινας μεταξύ των ομάδων  Άγιου Παντελεήμονα- Απόλλων Αμμοχωρίου.

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε για τον Αριστοτέλη…

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε για τον Αριστοτέλη, ο οποίος επικράτησε στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης των play off του Βελβεντού με 82-72, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των αγώνων (στις δύο νίκες προκρίνεται στον «τελικό» των play off, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα φτάσει στις δύο νίκες ανάμεσα στην 2η Καστοριά και την 3η ομάδα της

Ρ. Μακρή: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»

Δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου παρουσιάζουν την συνάντηση των Βουλευτών της Συγκυβέρνησης Κωνσταντινίδη Ευστάθιου και Παπαδόπουλου Μιχάλη με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου.
Οι δηλώσεις, μετά την συνάντηση αυτή, αποτελούν βεγγαλικά μεγαλοστομίας για εντυπωσιασμό της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να καλύψουν τη παντελή ουσιαστική απουσία πραγματικού έργου για την Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικότερα με τυμπανοκρουσίες και φαμφάρες καρναβαλικού χαρακτήρα, σχεδόν συνδέθηκε η περιοχή με τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ και οι πολίτες αναμένεται να λύσουν κάθε ενεργειακό τους πρόβλημα, αφού οι Κυβερνητικοί Βουλευτές κατέθεσαν υπόμνημα.
"Άπιαστα πουλιά, δέκα στον παρά" λέει ο λαός μας. Με χαρτοπόλεμο και ευχολόγια δεν λύνεται κανένα πρόβλημα κύριοι της Συγκυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι ο αγωγός δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα υλοποιηθεί, καθώς το μόνο που έχει γίνει είναι η κατάθεση μιας πρότασης στην ιδιοκτήτρια του φυσικού αερίου κοινοπραξία στο Αζερμπαϊτζάν. Φυσικά αυτά δεν λέγονται με ευθαρσία και παρρησία από τους ανθρώπους που υπερψηφίζουν κύρωση μνημονίου συνεργασίας με την Τουρκία για την υλοποίηση του άλλου αγωγού (ITGI), ο οποίος σύμφωνα με τον βασικό επενδυτή της κοινοπραξίας BP έχει ακυρωθεί.
Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας, κύριοι, δεν εντυπωσιάζονται με καθρεφτάκια, χάντρες και ανούσιες εξαγγελίες. Οι πολίτες της περιοχής βιώνουν την ενεργειακή φτώχια που η Κυβέρνηση, που εσείς οι ίδιοι στηρίξατε με την ψήφο σας, δημιούργησε με την εξίσωση προς τα πάνω του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σας έχουμε θέσει πολλές φορές το πρόβλημα στην πραγματική του βάση και σας έχουμε προτείνει λύσεις πραγματοποιήσιμες. Αρχίστε με την μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία θα συμπαρασύρει προς τα κάτω τις τιμές όλων των άλλων μέσων θέρμανσης. Μην αρκείστε στην ευκολία της ανούσιας πολιτικής, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και από τον Ελληνικό Λαό, που δεν αρκείται πλέον στις κούφιες υποσχέσεις και στα φοβικά σύνδρομα που προσπαθείτε να τον "ποτίσετε" και απαιτεί λύσεις βιώσιμες και ρεαλιστικές, όπως αυτές που σας προτείνουμε.

Σύλληψη αλλοδαπού στην Κρυσταλλοπηγή με 6 κιλά κάνναβης

Το απόγευμα της Τετάρτης, στην Κρυσταλλοπηγή, αστυνομικοί της Β΄Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρυσταλλοπηγής και με τη συνδρομή υπαλλήλων του τελωνείου Κρυσταλλοπηγής, συνέλαβαν 47χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας για εισαγωγή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Φλώρινα για το σχέδιο «Αθηνά»

Με πρωτοβουλία των φοιτητών; πραγματοποιήθηκε χθες στην κεντρική πλατεία της Φλώρινας συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σχέδιο «Αθηνά». Πλην των φοιτητών, καθηγητών και ελάχιστων κατοίκων της Φλώρινας συμμετείχαν ο βουλευτής Θανάσης Γερμανίδης και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΚΚΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Εκδήλωση του Συνδέσμου Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης


WWF Ελλάς και Εταιρία Προστασίας Πρεσπών καταγγέλλουν το ΥΠΕΚΑ

Ευθύνες για απαράδεκτη και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία επιρρίπτουν στο ΥΠΕΚΑ, αλλά και προσωπικά στον Υπουργό Ευάγγελο Λιβιεράτο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, με αφορμή την επί τριετία καθυστέρηση κύρωσης της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου), οι δυο οργανώσεις θέτουν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προ των σοβαρών ευθυνών της για τη γενικότερη υστέρηση στην εφαρμογή διεθνών και κοινοτικών πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

Δράση του 3ου Λυκείου Φλώρινας


Ο Δ/ντής του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας και ο Σύλλογος των καθηγητών συγχαίρουν τους μαθητές του σχολείου για την επί τέταρτη χρονιά, συμμετοχή τους στη Δράση της ActionAid. Η Δράση αφορά στην αναδοχή του Moosa Muhammad από την Khushab του Πακιστάν.
Προτρέπουμε τους μαθητές μας για ανάλογες δράσεις και στο μέλλον.
Ο Δ/ντής του σχολείου
Ο Σύλλογος των καθηγητών

Βρέθηκε μίξερ 8000 ετών στο Αμύνταιο!


Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως από τις πολυετείς αρχαιολογικές έρευνες που διεξάγονται στη περιοχή του Αμύνταιου Φλώρινας και ξεκίνησαν έπειτα από ανασκαφές της ΔΕΗ για την εξόρυξη λιγνίτη.
Η εισήγηση του αρχαιολόγου της ΚΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων, Πανίκου Χρυσοστόμου, τιτλοφορείται «Ο πολιτισμός των τεσσάρων λιμνών»

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης για την 25η Μαρτίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Τηλ.: 2385350400
Fax: 2385350401

Φλώρινα, 22 Μαρτίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης για την 25η Μαρτίου


Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στη Φλώρινα, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου κ. Γιώργος Αποστολίνας.