Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Ήττα στο φινάλε για τη Θύελλα Φιλώτα

Μπορεί να ξεκίνησε ιδανικά το ματς για την Θύελλα Φιλώτα αλλά ο Εθνικός Νέου Αγιονερίου κατάφερε να κάνει την ανατροπή παίρνοντας την εντός έδρας νίκη στο φινάλε. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                       Φλώρινα, 16 Μαρτίου 2015
       Αρ. Πρόσκ.: -9-                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: -130-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1.   Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2.   Γεώργιο Απιδόπουλο   
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.   Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.   Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.   Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.   Αριστείδη Αριστείδου  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.   Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8.   Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9.    Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11.  Σωτήριο Τσορμπάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Πέτρο Σερίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεόδωρο Δημόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Δημήτριο Θεοφανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Νικόλαο Δούμτση
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασιλική Παπαναστασίου
Δημοτική Σύμβουλο  ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 20 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Υποβολή αιτημάτων του Δήμου Φλώρινας για πρόσληψη και διευθέτηση εκτάκτου προσωπικού έτους 2015»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2.
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2015»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
3.
«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 5α του Δημοτικού δάσους Ατραπού»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4.
«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 5β του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5.
«Καταβολή Β΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 100.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος  2015»  
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.
«Μείωση μισθωμάτων των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με αριθ. 38, 39 και 40»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7.
«Εκμίσθωση τεσσάρων (4) ακινήτων (αποθηκών) στην Τ.Κ. Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8.
«Εκμίσθωση αγρών της Τ.Κ. Παπαγιάννη Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9.
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την  αναμόρφωση  σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11.
«Έγκριση δαπανών για τον Εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας έτους 2015»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12.
«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,00 € μη συμπεριλαμβα­νομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13.
«Τροποποίηση της με αριθμό 2/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που αφορούσε την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο: ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα¨, προϋπολογισμού μελέτης 2.057.819,09 €»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14.
«Έγκριση πρακτικών κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής είκοσι πέντε (25) έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15.
«Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16.
«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨, προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17.
«Έγκριση της με αριθμ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για παραχώρηση θέσης ΑμεΑ»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18.
«Έγκριση της με αριθμ. 21/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19.
«Ένταξη έργου στο 4ο ΕΑΠ»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20.
«Ενίσχυση του Μηχανισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21.
«Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: ¨Διαμόρφωση Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών στο Δήμο Φλώρινας¨ στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5211/23.12.201 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου¨»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22.
«Υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2)  Βουλευτή ΝΔ       
     κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                     ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ  
4)  Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
     – Οικονομικού Τμήματος                                                                               
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
5)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Νικόλαο Μουρατίδη
6)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
7)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
9)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης

10) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας 

ΦΩΤΟ Σ.Τ. ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΔΜ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:    Ενημέρωση και δημοσιοποίηση για την υποβολή πρότασης στο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Ε.Τ.Π.)», με σκοπό την ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων


Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ,
η χώρα και η περιοχή μας βιώνουν μία έντονη ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση ως συνέπεια των δυσβάσταχτων μέτρων λιτότητας, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της παραγωγής, την εξόντωση της επιχειρηματικότητας και τελικά τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΕΪ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟΚ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16/3/2015


Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ: «ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ»

Συγχαρητήρια επιστολή στον Πρόεδρο του ΤΑΠ ΠΑΟΚ Γιώργο Ανδρέου για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από την ομάδα βόλεϊ ανδρών του συλλόγου απέστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΤΡΙΔΑ Παναγιώτης Ψωμιάδης. Στην επιστολή του ο κ. Ψωμιάδης συγχαίρει όλους τους συντελεστές της επιτυχίας και εύχεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ να κατακτήσει και το Πρωτάθλημα.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

σχέδιο δράσης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής που θα αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


Ταχ. Δ/νση
:
Διοικητήριο
ΖΕΠ
Κοζάνη, 16-03-2015

Τηλέφωνο
:
24610 52650, 52652
                                
                              Προς:   Μ.Μ.Ε.

Φαξ
:
24610 52650

e-mail
:
press@pdm.gov.gr
pr@pdm.gov.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εταιρεία  Τουρισμού πραγματοποίησε σύσκεψη την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με αντικείμενο συζήτησης το  σχέδιο δράσης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής που θα αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.