Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100
Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr


                                                                                                         
Φλώρινα, 26-04-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι ενόψει των εορτών του Πάσχα, ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω επισκέψεις:
Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
·                     11:00πμ, Φυλάκιο Νίκης
·                     12:00μ, Γηροκομείο
·                     12:30μμ, Νοσοκομείο
Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013
·                     10:00πμ, ΚΗΦΗ,
·                     10:30πμ, ΚΑΠΗ
·                     11:00πμ, ΚΕΚΥΚΑμεΑ
·                     11:30πμ, Παιδική Μέριμνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100
Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                         
Φλώρινα, 26-04-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από αίτημα του Δήμου Φλώρινας εγκρίθηκε  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ (Αριθ. 279/23460):
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων
και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και
δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Β. Κριτήριο επιλεξιμότητας φορέων εκπροσώπησης.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπροσώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των δικαιολογητικών του Παραρτήματος I της παρούσης. Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα δύναται νασυμμετάσχουν:
1. Οι Δήμοι όλης της χώρας.
2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.α.)
3. Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού, Μ.Κ.Ο, κ.α.).
4. Οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.
Οι αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθενται στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Φλώρινας από 01 Μαΐου 2013 μέχρι και 31 Μαΐου 2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2385351031

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφ.: 23850/28860, Τηλεομοιότ.: 23850/28863Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2013ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2013
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28-04-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως Κυρίου Περδίκκα
Ἑσπέρας - 7:30-9:00 μ.μ. - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Ἱ. Μητρ. Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης
            ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-04-2013
Ἑσπέρας - 7:30-9:00 μ.μ. - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30-04-2013
Ἑσπέρας - 7:30-9:00 μ.μ. - Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φλωρίνης
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-05-2013
Ἑσπέρας - 4:30-5:30 μ.μ. - Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου: Ἱ. Ν. Ἁγίας Μακρίνης Φλωρίνης ὁμωνύμου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 02-05-2013
Πρωΐ - 7:30-9:30 π.μ. - Ἑσπερινὸς & Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου: Ἱ. Μητρ. Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης
Ἑσπέρας - 7:00-10:30 μ.μ. - Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν: Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀμυνταίου
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-05-2013
Πρωΐ - 8:00-11:30 π.μ. - Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως: Ἱ. Μητρ. Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης
Ἑσπέρας 7:00-10:00 μ.μ. - Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: Ἱ. Μητρ. Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Ἔξοδος Ἐπιταφίου: 9:00 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 04-05-2013
Πρωΐ - 7:30-9:30 π.μ. - Ἑσπερινὸς & Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου: Ἱ. Μητρ. Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης
Ἑσπέρας - 9:00 μ.μ.: Ἀνάστασις εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου 9ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ
11:00 μ.μ.-2:00 π.μ. - Παννυχὶς τῆς Ἀναστάσεως: Ἱ. Μητρ. Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ 2013
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2013
Πρωΐ - 11:00 π.μ. - Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης (Δευτέρα Ἀνάστασις): Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Πτολεμαΐδος
Ἑσπέρας - 7:00 μ.μ. - Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης (Δευτέρα Ἀνάστασις): Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φλωρίνης
ΔΕΥΤΕΡΑ τῆς Διακαινησίμου 06-05-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Φλωρίνης
Ἑσπέρας - 6:00 μ.μ. - Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός: Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Μάρκου Πρώτης
ΤΡΙΤΗ τῆς Διακαινησίμου 07-05-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία: Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Μάρκου Πρώτης
ΤΕΤΑΡΤΗ τῆς Διακαινησίμου 08-05-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. -Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλία & Ἁγίας Εἰρήνης Μελίτης
ΠΕΜΠΤΗ τῆς Διακαινησίμου 09-05-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Ἁγίου Χριστοφόρου ὁμωνύμου Τοπικῆς Κοινότητος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τῆς Διακαινησίμου 10-05-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Σκοπιᾶς
            ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Διακαινησίμου 11-05-2013
Πρωΐ - 7:00 π.μ. - Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστορίας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 12-05-2013
Πρωΐ - 7:30-10:30 π.μ. - Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γερμανοῦ ὁμωνύμου Τοπικῆς Κοινότητος
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφ.: 23850/37944, Τηλεομοιότ.: 23850/37945Ἐν Πρώτῃ τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2013
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


            Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τὴν Διακαινήσιμον Ἑβδομάδα ἑορτάζει καὶ πανηγυρίζει ἡ Ἱερὰ Μονὴ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Πρώτης.
            Τὸ πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΔΕΥΤΕΡΑ Διακαινησίμου 06-05-2013, ΑΠΟΓΕΥΜΑ
6:00 μ.μ.: Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου.
           
ΤΡΙΤΗ Διακαινησίμου 07-05-2013, ΠΡΩΪ
7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μάρκου

Πρόγραμμα Ακολουθιών Ι.Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης


Ανακοίνωση του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ Φλώρινας


Καλούνται όλα τα μέλη του Νομαρχιακού συλλόγου ατόμων με αναπηρία νομού Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα να περάσουν από τα γραφεία του συλλόγου από Δευτέρα 22 Απριλίου έως και 15 Μαΐου και κατά τις ώρες 10πμ – 13μμ για:

Η ανάσταση του ΛαζάρουΣάβ Λαζάρου, Ιω 11,1-45
Επειδή το ευαγγελικό ανάγνωσμα που αναφέρεται στην ανάσταση του Λαζάρου, είναι μεγάλο, θα δοθεί μόνο η περιγραφή του γεγονότος με ελάχιστες επεξηγήσεις και αναγκαίους σχολιασμούς.
Από τη Βηθανία, το χωριό της Μαρίας και της αδερφής της Μάρθας,

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Αμυνταίου «Η Αγκαλιά» καταδικάζει τα φαινόμενα χρήσεις φόλαςΣτο μεσοδιάστημα της 22ας και 23ης Απριλίου στην περιοχή των Εργατικών Κατοι-κιών Αμυνταίου καθώς και την 24η Απριλίου στο Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου το ανθρώπινο είδος φανέρωσε για ακόμα μία φορά

Ευχαριστήριο του Δημοτικού Σχολείου Αετού προς το ΚΤΕΛΟ Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αετού ευχαριστούν θερμά το ΚΤΕΛ Νομού Φλώρινας  για τη
δωρεάν μεταφορά  των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων  του σχολείου μας στη Φλώρινα για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης.
                                                             Ο Δ/ντής του Σχολείου

Προσφορά τροφίμων σε πολύτεκνες οικογένειες

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας ενόψει των Αγίων Ημερών του Πάσχα, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Σύλλογο Πολυτέκνων της Φλώρινας και προσέφερε τρόφιμα σε πολύτεκνες οικογένειες.
Ενημέρωσε δε για την άρτια λειτουργία του Σχολείου, τη δωρεάν σίτιση και στέγαση που προσφέρει στους μαθητές του και τις ίσες δυνατότητες φοίτησης και πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε σχέση με τα άλλα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος
Διδασκόντων του Σχολείου

«1ο Τουρνουά 5Χ5 mini handball»

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλήματος της Χειροσφαίρισης αλλά και των πολλαπλών εναλλακτικών δράσεων και δραστηριοτήτων του, το σωματείο ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΣ, και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος, διοργανώνει, το «1ο Τουρνουά 5Χ5 mini HANDBALL 2013».

«Ένας Ουρανός με Αστέρια» στο Αμύνταιο

O Ε.Σ. «Αμύντας» φιλοξενεί στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου την επιτυχημένη στη Θεσ/νίκη θεατρική παράσταση – musical με τίτλο:
«Ένας Ουρανός με Αστέρια»
της συγγραφέως και σκηνοθέτιδας Άντας Τσεσμελή – Edwards κατά το διήμερο 27 και 28Απριλίου 2013.

Σχολικός κήπος από το Σ.Δ.Ε. Φλώρινας

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013, στην αυλή του σχολείου μας, εμείς οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας, με τη βοήθεια της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Αποστόλου Αγνή, φυτέψαμε τα φυτά που μας δόθηκαν από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης και δημιουργήσαμε το δικό μας σχολικό κήπο.
Ευχαριστούμε πολύ το ΚΠΕ Μελίτης για τη δωρεά των φυτών.

Πασχαλινό Ωράριο Καταστημάτων Αμυνταίου

Εκθεση του τομέα "Γεωπονίας έργου-τοπίου και περιβάλλοντος" του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, οι μαθητές θα προβάλλουν προϊόντα του πρωτογενή τομέα              ( επεξεργασία των προϊόντων ) καθώς και ανθοκομικά - λαχανοκομικά φυτά.
              Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην είσοδο του Δημαρχείου  στις 13-05-2013 ημέρα Δευτέρα.
              Τα χρήματα που θα εισπραχθούν από την παραπάνω δραστηριότητα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου .
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Μεγάλη νίκη της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ!!!Μεγάλη νίκη πέτυχε η παράταξη της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ σε μητρική ΔΕΗ, σε ΑΔΜΗΕ και σε ΔΕΔΔΗΕ για την εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων στα Δ.Σ των
παραπάνω εταιρειών. Επίσης σημαντικό ήταν και το ποσοστό της αποχής που άγγιξε σε πολλές περιπτώσεις και το 60%. Τα αποτελέσματα στο 98% των τμημάτων έχει ως εξής:
Μητρική ΔΕΗ

Ερώτηση προς τον Πρόεδρο και το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την δραστηριότητα της ΔΕΗ στα ορυχεία των Δ.Δ. Αναργύρων και Κλειδίου στην ΠΕ ΦλώριναςΚύριε Πρόεδρε,Κυρίες – οι συνάδελφοι
Στη ΠΕ Φλώρινας και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Αναργύρων η δραστηριότητα της λειτουργίας των ορυχείων της ΔΕΗ έχει
επιφέρει πολλές ζημιές στην στατικότητα του εδάφους (μεγάλα ρήγματα σε σπίτια και χωράφια), κάνοντας επισφαλή την διαβίωση των κατοίκων.

Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς Αμυνταίου

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου η λαϊκή αγορά της Δευτέρας 6 Μαΐου θα διενεργηθεί το Μ. Σάββατο, 4 Μαΐου 2013.

Αρχαιρεσίες στον Κυνηγετικό Σύλλογο Φλώρινας

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Απριλίου 2013, οι εκλογές του Κυνηγητικού Συλλόγου Φλώρινας για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Βασιλείου Κωνσταντίνος 322
2) Βράγκος Βασίλειος 108
3) Γεωργιάδης Αθανάσιος 181
4) Γιόσκος Κωνσταντίνος 196
5) Γυφτόπουλος Χρήστος 243
6) Δημητρίου Αντώνιος 225
7) Κεραμιτσής Ιωάννης 160
8) Μανταμαδιώτης Χρήστος 301
9) Μαυρουδής Χαράλαμπος 264
10) Μηνάς Πέτρος 284
11) Μπαρδάκας Παύλος 148
12) Μυλωνάς Νικόλαος 411
13) Παραστατίδης Πέτρος 174
14) Σαλαπάνης Ευριπίδης 291
15) Σαμψωνίδης Παντελής 295
16) Σιώμος Χρήστος 195
17) Τσεκουτάνης Χρήστος 342

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1) Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 195
2) Μίσσιος Ιωάννης 253
3) Σουλίδης Χρήστος 123
4) Στακινός Νικόλαος 144
5) Τρύφων Γεώργιος 189

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  30/4/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

Σε αγώνες KING OF THE RING – K1 SANDA συμμετείχαν αθλητές του “SHOGUN” Φλώρινας Φλώρινα 26/4/13 
Στην ΜΙΚΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ έδωσαν το παρόν οι αθλητές του Α.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ SHOGUN την Κυριακή 21Απριλίου για να συμμετέχουν στους

Μετέωρο το ζήτημα του προγράμματος ''Εξοικονομώ κατ' οίκον''Απάντηση στην κατατεθείσα στις 27-3-2013 ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ευάγγελου Διαμαντόπουλου (Καστοριάς), Αθανάσιου Γερμανίδη (Φλώρινας), Ουζουνίδου Ευγενίας (Κοζάνης), Σταμπουλή Αφροδίτης (Σερρών) και Χαραλαμπίδου Δέσποινας (Α' Θεσσαλονίκης) με θέμα

Πρόληψη πυρκαγιών στο δήμο Αμυνταίου

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμυνταίου θέλει να ενημερώσει τους δημότες ότι συγκλήθηκε στις 24 Απριλίου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου για την δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας, καθώς και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Εκδήλωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. στον Αετό

 
Η Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Φλώρινας και ο Βουλευτής Θανάσης Γερμανίδης στα πλαίσια προγραμματισμένων επισκέψεων στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων της Π.Ε. Φλώρινας, θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη και εκδήλωση στον Αετό.

ΟΧΙ στη σύγχρονη σκλαβιά. - Οι εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγου δείχνουν το δρόμο! 
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες. Νέοι. Άνεργοι.
     Κάντε την απεργία της πρωτομαγιάς, μέρα αγωνιστικής διεκδίκησης και εκδήλωσης της αγανάκτησης και της οργής σας. Πυκνώστε τις
γραμμές των σωματείων, μπείτε στους συλλογικούς αγώνες με πίστη στο δίκιο σας. Να πούμε όχι στα σύγχρονα εργασιακά κάτεργα, στη σύγχρονη δουλεία. Να βροντοφωνάξουμε πως "Δούλοι του 21ου αιώνα δε θα γίνουμε".

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΤο θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το  έτος 2013 επικεντρώνεται στην Πρόληψη των Επαγγελματικών Ασθενειών.
Οι επαγγελματικές ασθένειες είναι δύσκολο να διαγνωστούν

Ο Γαλλικός Δρόμος και οι κρυμμένες ομορφιές της Φλώρινας!

Κρυμμένες ομορφιές της Φλώρινας, ανακάλυψαν οι μαθητές της Ε’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας την Τετάρτη 24-04-2013.
Επισκέφτηκαν το Γαλλικό Δρόμο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Φλώρινας (αμέσως μετά το Σίμο Ιωαννίδη) και ο οποίος καταλήγει στη Βίγλα.
Θαύμασαν το μοναδικό φυσικό τοπίο του τόπου μας που ξύπνησε με το άγγιγμα της άνοιξης!

Επιστολή της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέασης Εκπαίδευσης

     Ο.Λ.Μ.Ε
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 225
FAX: 210 33 11 338
e-mail: olme@otenet.gr                                                             Αθήνα, 24/4/13


Η κυβέρνηση πάτησε τη σκανδάλη
Σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την εκπαίδευση (μετά το Πάσχα ξεκινούν οι εξετάσεις), η κυβέρνηση επιλέγει να βάλει μια ακόμη βόμβα στη δημόσια εκπαίδευση και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.
Σαν τον κλέφτη προωθεί ρύθμιση για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ακόμα και κατά 25%, προωθεί ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις οπουδήποτε σε όλη τη χώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΤαχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   

Τ.Κ.:53100

Τηλ: 2385351010

Fax: 2385044628

Email: press@cityoflorina.gr


                                                                                                         
Φλώρινα, 26-04-2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι ενόψει των εορτών του Πάσχα, ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω επισκέψεις:

Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

·                     11:00πμ, Φυλάκιο Νίκης
·                     12:00μ, Γηροκομείο
·                     12:30μμ, Νοσοκομείο

Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013

·                     10:00πμ, ΚΗΦΗ,
·                     10:30πμ, ΚΑΠΗ
·                     11:00πμ, ΚΕΚΥΚΑμεΑ
·                     11:30πμ, Παιδική Μέριμνα