Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16-2-2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16-2-2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16-2-2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16-2-2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16-2-2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΦ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 16-2-2017


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16-2-2017