Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημέρωση σχετικά με την Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων που αναφέρεται σε «Μόλυνση της λίμνης Βεγορίτιδας».

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δνση
:
Πτολεμαίων 1-Διοικητήριο
    Φλώρινα,
4-9-2014


531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Αρ. Πρωτ.:
90972/787
Fax
:
2385054401


e-mail Τμήματος
:
info@florina.pdm.gov.gr


Πληροφορίες
:
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Προς ;

Τηλέφωνο
:
2385350400 -50462

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας

 Γραφείο Γενικής Γραμματέα:

Βορείου Ηπείρου 20   454 45  Ιωάννινα

ΘΕΜΑ:
Ενημέρωση σχετικά με την Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων που αναφέρεται σε «Μόλυνση της λίμνης Βεγορίτιδας».

ΣΧΕΤ. :
Το με Α.Π. Δ.Υ./1-9-2014 έγγραφό σας με θέμα «Αποστολή Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων».

       Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας  γνωρίζουμε ότι στις 10-3-2014 κατατέθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας καταγγελία του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας που αναφέρονταν σε ρύπανση της Βεγορίτιδας από λύματα του οικισμού του Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου.

Ανακοίνωση για καύσιμαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση    
:
Διοικητήριο
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Πληροφορίες
:


Τηλέφωνο
:
2385350462-50536-50453

Fax
:
2385350456

E-mail           
:
t.py@florina.pdm.gov.gr


                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωρίζουμε ότι από τις 9-11-2011 με την Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ. οικ.189533/2011(ΦΕΚ 2654/Β/ 9-11-11) τα επιτρεπόμενα καύσιμα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και τοπικής θέρμανσης (σόμπες-τζάκια) κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού ή άλλους παρεμφερείς με τα