Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Σε σπατάλη των χρημάτων του τοπικού πόρου προχώρησε σήμερα η δεκαπενταμελής επιτροπή, που προσκλήθηκε να συνεδριάσει από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Ηλιάδη.
Από πληροφορίες που έχομε, ο Δήμαρχος Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος αποχώρησε από την συνεδρίαση αφού πρώτα την κατήγγειλε ως παράνομη διότι δεν προβλέπεται αυτόυ του τύπου συνεδρίαση από την Υπουργική Απόφαση που είναι σε ισχύ και γιατί τα χρήματα του τοπικού πόρου της Φλώρινας σπαταλούνται  σε δράσεις Μαϊμού σε φορείς της Καστοριάς.Τα θέματα της πρόσκλησης είναι:
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ      35.000,00
ΩΔΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ        200.000,00
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)        100.000,00 €
ΟΚΑΝΑ     40.000,00 €
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ                115.000,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ου ΕΑΠ      70.000,00 €
ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ    ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  30.000,00 €
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΩΝ   10.000,00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 30/11/2012      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Φλώρινα, 26-11-2012
       Αρ. Πρόσκ.: -28-                                                                          Αρ. Πρωτ.: -432-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Αθανάσιο Μπέλτσο
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Νικόλαο Αλεξιάδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Αριστείδη Αριστείδου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Ευάγγελο Σταυρίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Δημήτριο Λουκά
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Μιχαήλ Καρακόλη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Παναγιώτη Μαβίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Χρήστο Μπαρδάκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 30 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων κρασπεδόρειθρα Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την Πέμπτη 22 ΝοεμβρίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100
Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                         
Φλώρινα,23-11-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου κου Ε. Σταυρίδη  στο Πέρασμα, μετά από  αναβολή της ίδιας συνεδρίασης στις 21 Νοεμβρίου λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από τους παρευρισκομένους ήταν δύο και ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο θέμα αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2013 με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, ενώ το δεύτερο αφορά στο νέο ωράριο λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Φλώρινας με εισηγητή τον κο Ν. Κακιούση, Προϊστάμενο Τμήματος Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας.