Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           

                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Φλώρινα, 05 Μαρτίου 2015
      Αρ. Πρόσκ.: -8-                                                                            Αρ. Πρωτ.: -111-


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1.   Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2.   Γεώργιο Απιδόπουλο   
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.   Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.   Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.   Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.   Αριστείδη Αριστείδου  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.   Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8.   Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9.    Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11.  Σωτήριο Τσορμπάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Πέτρο Σερίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεόδωρο Δημόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Δημήτριο Θεοφανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Νικόλαο Δούμτση
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασιλική Παπαναστασίου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 09 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με την πορεία του έργου της Τηλεθέρμανσης»


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Κων/νο Σέλτσα
2)  Βουλευτή ΝΔ
     κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                         ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ
4)  Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
     – Οικονομικού Τμήματος                                                                               
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                   
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
5)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Νικόλαο Μουρατίδη
6)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
7)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
9)  Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ TH ΓΥΝΑΙΚΑΚ Α Λ Ε Σ Μ Α ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                          
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                                                                    
                                                                                           Φλώρινα, 04-03-2015
Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015:  «Πολιτισμός των νερών»     

Ο Δήμος Φλώρινας, προσκαλεί,  τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, στις 19:00  στο Πολιτιστικό Κέντρο-Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου στο Νέο Πάρκο, όλους τους Πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους, οργανισμούς και πολίτες για την κατάθεση προτάσεων, δράσεων και ιδεών για εκδηλώσεις  για το  έτος 2015.

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                          
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ         
                                                                    

                                                                                            Φλώρινα, 04-03-2015

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015           

Αφορά στις αθλητικές εκδηλώσεις και παρακαλούμε: όσοι σύλλογοι δεν έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους ή τις έχουν καταθέσει με ελλιπή στοιχεία να τα καταθέσουν μέχρι 20 Μαρτίου 2015.
Οι προτάσεις  πρέπει να συνοδεύονται:
1.                  Από τα βασικά στοιχεία της εκδήλωσης (τίτλος, ημερομηνία, τόπος διεξαγωγής) .
2.                  Από αναλυτικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης .
3.                  Με τον ορισμό  δύο μελών  του συλλόγου, που θα συμπληρώνουν την   Οργανωτική  Επιτροπή.
4.                  Από  τον υπεύθυνο  της διοργάνωσης από την πλευρά του συλλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας.
Για την καλύτερη ενημέρωσή μας, εκτός από τις  εκδηλώσεις που θα προτείνατε να ενταχθούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 2015, παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε  για όλες τις δραστηριότητες και  προγράμματα του συλλόγου. 
                                                                              

                                                                                Ο Αντιδήμαρχος
                                                                          Πολιτισμού – Αθλητισμού   
     
                                                                              Αριστείδης   Αριστείδου


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100
Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                  

                                                                                                       Φλώρινα, 03-03-2015


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

 

Χαιρόμαστε για την καλοπροαίρετη επιστολή συμπολίτισσάς μας, που δημοσιεύθηκε στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, γιατί μέσα από τη δημιουργική της κριτική ο Δήμος μας γίνεται αποτελεσματικότερος.

Με αφορμή την αναφορά της στο συγκεκριμένο έργο «ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα», σας γνωρίζουμε τα εξής:

«Έκθεση ενάντια στη βία κατά των γυναικών»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


                                                                                                         
Φλώρινα, 03-03-2015


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αγαπητέ κύριε Τουρλιδάκη,
Σας συγχαίρω για την εκλογή σας στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η εκλογή σας στο ανώτατο αυτό αξίωμα αναδεικνύει την εκτίμηση και την αναγνώριση των συναδέλφων σας για την αξία, τη δραστήρια προσωπικότητά σας και την ακαδημαϊκή προσφορά σας.
Η εμπιστοσύνη που σας έδειξαν εύχομαι να είναι ανάλογη και των υποχρεώσεων και των καθηκόντων σας απέναντι σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και να λειτουργήσετε με γνώμονα το καλό του Πανεπιστημίου και όλης της Δυτικής Μακεδονίας.
Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, με υγεία και δύναμη στα νέα σας καθήκοντα.
                                                                                                    Ο Δήμαρχος Φλώρινας
                                                                                                    Βοσκόπουλος Ιωάννης
                                                               

                

ΤΕΛΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο υποψηφιος μας στην Π.Ε. Φλώρινας, Ιωάννης Καμακάρης, τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει μια κινητοποιήση σε θέματα που αφορούν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες του Νομού Φλώρινας. Πρώτη και αμεσότερη προτεραιότητα είναι το ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινωσεις από τις συνομιλίες που είχε με τη Γ.Γ.Α και το αρμόδιο Υπουργείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΟΥ ΧΟΛΕΡΗ 3
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΗΛ: 2385024624
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
                Στις 28 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φλώρινας δια την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στις εκλογές ψήφισαν 340 μέλη από τα 650 περίπου ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, έλαβον:

Παραλήρημα Δημοκρατίας από τον Δήμαρχο Αμυνταίου…

Περί Αρχαιολογίας…

Σχετικά με το τιμολόγιο της ΔΕΤΕΠΑ…

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗΑΓΩΓΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015


Το Πανεπιστήμιο μας ενώνει.


Π. Κουκουλόπουλος
Το Πανεπιστήμιο μας ενώνει.
            Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2015 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πέρασε σε μια νέα περίοδο. Άλλαξε σελίδα.
            Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διοικείται πλέον όχι από Διοικούσα Επιτροπή που όριζε κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από τις εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές του. 

FID PRIZE 2015-Διάκριση των φοιτητριών της Σχολής καλών τεχνών Φλώρινας Τασούλα Μαρίας και Τζάνη Χριστίνας στο διεθνή διαγωνισμό σχεδίου


​Μια ακόμη διάκριση για την Σχολή Καλών Τεχνών μετά την επιτυχία της Μπιενάλε του Βελγίου
Ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετέχοντες από 30 χώρες, η Τασούλα Μαρία και η Τζάνη Χριστίνα επιλέχθηκαν στους σαράντα πρώτους καλλιτέχνες των οποίων τα έργα θα εκτεθούν στις 12 Μαρτίου 2015 στο Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas- de-Calais (Γαλλία) και συνεχίζουν στη τελική φάση του διαγωνισμού.....περισσότερα στους φλώρους εικαστικούς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ερώτηση προς τον Αρμόδιο υπουργό από τον κ. Αντωνιάδη ,για την αποζημίωση των ροδακινοπαραγωγών από το ρώσικο εμπάργκο στα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Αποκατάσταση της αδικίας προς τους ροδακινοπαραγωγούς της Π.Ε. Φλώρινας και εξίσωση της αποζημίωσης ανά στρέμμα, με αυτή που ισχύει σε άλλους νομούς και χώρες της Ε.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, η Π.Ε. Φλώρινας φημίζεται -μεταξύ άλλων- και για την υψηλή ποιότητα των ροδακίνων που παράγει. Ροδάκινα που εξάγονται κατά κύριο λόγο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στη Ρωσία και αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού, τονώνοντας την τοπική, αλλά και την εθνική οικονομία.

Επίσκεψη του ιστορικού Μάνου Στεφανίδη στο τεετ


Αγαπητη Φλώρινα
την Πέμπτη 5 Μαρτίου φτάνει στην Φλώρινα ο ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης για πενθήμερη παραμονή στην περιοχή. Το μέχρι στιγμής πρόγραμμα του, συμπεριλαμβάνει τρεις διαλέξεις. Η  Πρώτη θα είναι την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 18.00-21.00 στο μάθημα της

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές  ώρες της  Πέμπτης (05-03-2015) ,με κύρια χαρακτηριστικά , βροχές , καταιγίδες   και χιονοπτώσεις στα ορεινά .
Πιο Συγκεκριμένα
  Για αύριο Πέμπτη  (05-03-2015)  στη Δυτική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες  θα εκδηλωθούν   βροχές και σποραδικές καταιγίδες .Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν .
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα παραπάνω  φαινόμενα θα διατηρηθούν και την Παρασκευή 06-03-2015 .
Η θερμοκρασία από 2-10 βαθμούς Κελσίου.