Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας
Φλώρινα, 03-02-2015


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκαοχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Επικαιροποίηση προτάσεων για ένταξη έργων στο τέταρτο ΕΑΠ».
2. «Έγκριση της υπ’αριθ. 01/2015 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΦ σχετικά με «Ένταξη πράξης κρατικής ενίσχυσης “Τηλεθέρμανση Φλώρινας” στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 Δήμου Φλώρινας».
3. «Τροποποίηση ΑΔΣ με αριθ. 286/2014 “Οριοθέτηση χώρων στην κεντρική πλατεία Φλώρινας Γ. Μόδη (Ανατολικό τμήμα)”».
4. «Συγκρότηση “Κοινωνικής Σύμπραξης υλοποίησης δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας».
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨», με εισηγήτρια την κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2015», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
3.
«Καθορισμός αποζημίωσης ανά παράσταση εκτελεστών μπάντας Φιλαρμονικής», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
4.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας, σχετικά  με τη συμπληρωματική έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για υλοποίηση στα πλαίσια δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
5.
«Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων», με εισηγητή τν Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6.
«Αιτήσεις των Δασικών Συνεταιρισμών Πολυποτάμου “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” και Πολυποτάμου για παράταση χρόνου υλοτομίας των συστάδων 2β2 και 2α  του δημοτικού δασοκτήματος Πολυποτάμου», με εισηγητή τν Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
7.
«Έγκριση χορήγησης προκαταβολής 5% του συμβατικού αντικειμένου για το έργο: «Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.  
8.
«3η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο ¨Αποτύπωση και νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σχολικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κο Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
9.
«Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου: ¨Ανάπλαση χώρου πρώην ζωολογικού κήπου¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.  
10.
«Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Γ’  ¨Διαμόρφωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων – Εξέταση σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων με εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης¨  της μελέτης ¨Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κο Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας
11.
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015», με εισηγητή τον κο Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.   
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
12.
«Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13.
«Σχετικά με ανταλλαγή Δημοτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14.
«Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Καυκάσου στο ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση προγράμματος Leader ως και για την μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος αυτού», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
15.
«Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Νίκης στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση προγράμματος Leader ως και για την μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος αυτού», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
16.
«Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Αλώνων για χρήση αποθήκευσης των αρχείων του Νομού Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
17.
«Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου για χρήση αποθήκευσης των αρχείων του ΙΚΑ Φλώρινας»,  με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
18.
«Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (Μπάντα)», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Φλώρινα, 03-02-2015


  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                 Σχετικά με εκπορευόμενα δημοσιεύματα από τους γνωστούς, περιθωριοποιημένους από την κοινωνία,  κονδυλοφόρους του κίτρινου τύπου,  που αναφέρονται σε δήθεν ευθύνες του Δήμου Φλώρινας, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθυστέρηση καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι η σχετική καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δυσλειτουργία της υπηρεσίας επιτρόπου. Ο Δήμος Φλώρινας κατανοώντας απολύτως τις ανάγκες και την αγωνία των δικαιούχων, όπως οφείλει και συνηθίζει, είχε τακτοποιήσει της υποχρεώσεις του άμεσα και εγκαίρως. Οποιαδήποτε σχετική παραπληροφόρηση από τους  επαγγελματίες συκοφάντες, εργολάβους λάσπης, στοχεύει στη σύγχυση των δικαιούχων και την καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κοπή Βασιλόπιτας ΣΕΠΦ


Κοπή Βασιλόπιτας Σ.Ε.Π.Φ Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας (Σ.Ε.Π.Φ)​σας καλεί στην εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας το Σάββατο​, 07/02/2015​, στις 19:00​στην Οδό Ονείρων​. Παράλληλα θα λάβει χώρα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου και θα συζητηθούν τρέχοντα θέματα του κλάδου. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Γεωργίου Σωτήρης Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡ. ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη στους νεοεκλεγέντες βουλευτές της Π.Ε. Φλώρινας.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και το προσωπικό της Π.Ε. Φλώρινας, εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συγχαρητήρια στους

Το νέο μυθιστόρημα "Μη μου πεις το τέλος" της συγγραφέα Μαρίας Λιάσκα-Μαυράκη


Λίγα λόγια για το βιβλίο μου.

Κυκλοφόρησε από την Άνεμος Εκδοτική το νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Λιάσκα-Μαυράκη "Μη μου πεις το τέλος".

Σε όλους εμάς που μεγαλώσαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης η πύλη του Παραδείσου έμοιαζε πολύ κοντά. Δεν μας έλειψε τίποτα, τα είχαμε όλα: ένας μύθος που στραγγάλισε τις αληθινές δυνατότητες και άφησε μια ολόκληρη γενιά στον πάγκο.
Άννα Περίδη, Αλεξάνδρα Μελά. Δύο γυναίκες. Γιαγιά κι εγγονή. Διασχίζουν τον εικοστό αιώνα. Τον ξεπερνούν. Η πρώτη διηγείται την ιστορία της μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου της, το οποίο διαβάζει η δεύτερη. Από τα αρώματα των μενεξέδων της Κηφισιάς ως τις χιονισμένες βουνοκορφές του Γράμμου, η ζωή της καταγράφει τις περιπέτειες του τόπου μας, τις προδοσίες, τους πολέμους, τα γραμμένα και τ’ άγραφα μυστικά.
Στροβιλιζόμαστε γύρω της, όλοι εμείς στην Ελλάδα και στις αδικημένες μητροπόλεις του περασμένου αιώνα, από τα ερείπια της ισπανικής Γκουέρνικα και τις αλλόφρονες αποφάσεις του Φράνκο μέχρι τους χρυσαφένιους τρούλους της παγωμένης σταλινικής Μόσχας. Με οδύνη και ελπίδα, αντέχουμε από το ιδιώνυμο και τις εξορίες μέχρι τη σημερινή κατ’ επίφαση δημοκρατία, την κρίση, τις αυτοκτονίες. Φταίμε άραγε όλοι;
Μέσα από τις συμπληγάδες των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη, η Άννα μάς μαθαίνει από την αρχή τι σημαίνει όνειρο, φιλία, οικογένεια και φυσικά έρωτας. Και μας προκαλεί να γράψουμε εμείς το τέλος της ιστορίας...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


                                       ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 240/95
ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΥΠΗ 1
ΤΗΛ. & FAX: 23850 – 29190. ΤΗΛ.: 23850 – 44238
ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6972337201

ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:  6944607619

Τ.Κ.: 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ                                                                                                Φλώρινα, 02 Φεβρουαρίου 2015
                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ. Φλώρινας, η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Φλώρινας και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αστυνομικών και Πυροσβεστών,  διοργανώνουν αποκριάτικο χορό  την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 20.30΄ στην αίθουσα δεξιώσεων ΄΄Ι. & Ν.

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ 2015Α_ΔΙΕΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι για το εαρινό εξάμηνο 2015Α, με έναρξη την 24/2/2015, το ΔΙΕΚ πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω τμήματα νέων ειδικοτήτων:
 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για την ενημέρωσή τους με την γραμματεία, από 13:30 έως 19:30, στο τηλέφωνο 2386022185.Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ

Καλημέρης Χαρίσιος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤην Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 την 12 μ. στην αίθουσα “Θ.Αγγελόπουλος” του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας, το Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έκοψε τη Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής


                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

  Σας ενημερώνουμε ότι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Πρεσπών μπορούν να εξυπηρετούνται κάθε Παρασκευή από το αγροτικό ιατρείο της Τ.Κ. Λευκώνα και τον κτηνίατρο κ. Θεοδωρίδη Πέτρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 046085.


Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Αλτίνης Αθανάσιος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΕ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
02/02/2015


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΕ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ


Συγχαρητήριες επιστολές στον Πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα και στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνο Καμμένο απέστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΤΡΙΔΑ Παναγιώτης Ψωμιάδης. «Ο πολιτικός μας πολιτισμός επιβάλει να αναγνωρίσουμε την ετυμηγορία του ελληνικού

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Του Πάρι Κουκουλόπουλου Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Πάρι Κουκουλόπουλου
Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ
Αγαπητές, Αγαπητοί Συμπολίτες
Η πορεία μου και η σχέση μας τόσα χρόνια έχει δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε σήμερα να μπορούμε να συζητάμε με ευθύτητα και χωρίς περιττές υποκρισίες,  με αντιπαράθεση επιχειρημάτων και όχι υστερικές κραυγές, με ζητούμενο πάντα τη σύνθεση και ποτέ τη διαίρεση.

ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σας καλεί στην ετήσια εκδήλωση - χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα δεξιώσεων «Ι. & Ν. Χρυσοχοΐδης».

ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ: Η συνέπεια προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πράξεων.


Ουζουνίδου Ευγενία: «Η συνέπεια προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πράξεων»

Από τις πρώτες κιόλας μέρες, η νέα κυβέρνηση έδειξε δείγματα γραφής σε όλα τα επίπεδα. Η συνέπεια προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεκλογικών πράξεων, η αποφασιστική αξιοπρεπής στάση και οι πρωτοβουλίες αποκατάστασης της δημοκρατικής κανονικότητας, ανταμείβονται με την ευρύτατη στήριξη των πολιτών.

Διοργάνωση Συνεδρίου στη Καστοριά με θέμα “Ιστοριογραφικές αναζητήσεις της νεότερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας”


Με Κατεβασμένα Χέρια Ηττήθηκε ο Αμύντας από την Καστοριά


Οι παίκτες του Μάκη Κιοσέ, εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στην εντός έδρας αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον ΑΟΑ Καστοριάς, γνωρίζοντας την ήττα με 24-32 και πλέον καλούνται να ανασυνταχθούν, ώστε να μην υποπέσουν σε νέες βαθμολογικές απώλειες, τουλάχιστον στο γήπεδο τους.
Ο Αμύντας εμφανίστηκε νωθρός και σε πολλές περιπτώσεις φλύαρος στο παιχνίδι του, ενώ η Καστοριά παρά τον αργό της ρυθμό, ήταν πιο ουσιαστική και ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο.

Το «Ουράνιο Τόξο» ζητά από τον Αλ. Τσίπρα να μεριμνήσει για τους «μη Έλληνες το γένος» πολιτικούς πρόσφυγες του Εμφυλίου


Αξιότιμε κ. Τσίπρα,
Το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας – Ουράνιο Τόξο, του πολιτικού κόμματος των εθνικά Μακεδόνων της Ελλάδας σας συγχαίρει για την νίκη σας. 

Σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου με την ομάδα εθελοντών δικηγόρων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.


                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου με την ομάδα εθελοντών δικηγόρων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.

  Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου ευρεία σύσκεψη με στόχο την ενημέρωση και τη συζήτηση

Αρχιερατικό Μνημόσυνο από τον «Αριστοτέλη»


Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, ο ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης», θα τελέσει Αρχιερατικό Μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης (9.00 π.μ.), υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ιδρυτών, θυσιασθέντων, δωρητών, ευεργετών και μελών του Συλλόγου.
Στη συνέχεια (11.00 π.μ.), θα τελεσθεί Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των «7 Ηρώων 1944», στο προαύλιο του Συλλόγου.

Από το Δ.Σ. του ΦΣΦΑ

Κατέρρευσε Στο Β Ημίχρονο ο Αμύντας και Έχασε το Ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ


Ο Αμύντας  παρ΄ ότι προηγήθηκε στο ημίχρονο με 12-11, στην επανάληψη βραχυκύκλωσε και δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο τον ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 20-25, συνεχίζοντας την καλή παράδοση που έχει με αντίπαλο την ομάδα του Αμυνταίου, ( 7 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, απότο 2013).

Τι είπε ο Ντάισελμπλουμ στον Βαρουφάκη


Ο Σπύρος Μουρατίδης σκίτσαρε την στιγμή που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία μετά την συνέντευξη των Βαρουφάκη-Ντάισελμπλουμ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣΠρόσκληση σε συνάντηση απο Ομαδα Πρωτοβουλίας Κινηματος Φλώρινας


«Αόρατη ασάλευτη παρουσία», μία εικαστική συνομιλία των Αφροδίτης Γκρίζη, Ειρήνης Μνατσακανιάν, προπτυχιακών φοιτητριών του ΤΕΕΤ και Άννας-Μαρίας Σμυρνάκη, στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Αθήνα


Αόρατη Ασάλευτη Παρουσία: έκθεση στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος
  Έργο της Ειρήνη Μνατσακανιάν
Σχεδιασμός αφίσας- καταλόγου Ειρήνη Μνατσακανιάν
Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος μας προσκαλεί στην έκθεση «Αόρατη ασάλευτη παρουσία», μία εικαστική συνομιλία των Αφροδίτης Γκρίζη, Ειρήνης

Αφροδίτη Γκρίζη, Ιχνηλατώντας τις αναμνήσεις |Συνέντευξη στην Ελένη Ζυμαράκη Τζώρτζη με αφορμή την συμμετοχή της στην έκθεση”Αόρατη Ασάλευτη Παρουσία”


15.01.2015
Το έργο της Αφροδίτης Γκρίζη αποπνέει μία ιδιαίτερη ευαισθησία. Μια ευαισθησία που πηγάζει πρωτίστως από την επιλογή της να καταπιαστεί και να αποτυπώσει εικαστικά ένα θέμα συναισθηματικά φορτισμένο για τον καθένα από εμάς, την εμβρυϊκή και παιδική ηλικία του

«Χαιρετίζουμε την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ»

                           Ταχ. Δ/νση
:
Διοικητήριο
ΖΕΠ
Κοζάνη, 30-1-2015

Τηλέφωνο
:
24610 52650, 52652
                                
                              Προς:   Μ.Μ.Ε.

Φαξ
:
24610 52650

e-mail
:
press@pdm.gov.gr
pr@pdm.gov.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θ. Καρυπίδης: «Χαιρετίζουμε την άρση της πολιτικής επιστράτευσης
των εργαζομένων της ΔΕΗ»
Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση για άρση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων στις εταιρείες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που υπέγραψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας  μετά από εισήγηση του υπουργού

Κοπή βασιλόπιτας όλων των τμημάτων του «Αριστοτέλη»


Ο ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης» θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα όλων των τμημάτων του την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12,00το μεσημέρι στην Αίθουσα Θεάτρου του Συλλόγου.

Από το Δ.Σ. του ΦΣΦΑ