Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

                      

                   ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
               ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
           ΒΟΥΛΕΥΤΗ  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                        ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
             ΤΗΛ:2385044760-07/FAX:2385044761
             e-mail: st.skonstantinidis @parliament.gr
                                                                            Φλώρινα 19/9/2013

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα της ονομαστικής του εορτής, θα δεχτεί από τις 20.00 ευχές στο Πολιτικό του Γραφείο επί της οδού Αρχ. Παπαθανασίου 4.                                                                              Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
                                                                           Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας

                                                                                         Ν.Φλώρινας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 19-9-2013


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς βρήκε , εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στα όρια των αντοχών τους.
Η επιβαλλόμενη από την ξενόφερτη Τρόικα πολιτική της κυβέρνησης γεννά και νέες στρατιές ανέργων και ανθρώπων που «ζουν» κάτω από το όριο της φτώχιας.
Οι φοροεπιδρομές που εξαπολύει κατά μισθωτών και συνταξιούχων (του εύκολου δηλαδή στόχου) η κυβέρνηση εντείνουν τα τεράστια προβλήματα που έχει επιφέρει η συνεχιζόμενη άγρια περικοπή μισθών και συντάξεων των τελευταίων ετών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                  

                                                   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863
                                                                     Ἀριθμ. Πρωτ.: 1341

                                                                                Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου 2013
Πρὸς
τὸν Ἐντιμότατον
κ. Γεώργιον Καλαντζῆν
Γενικὸν Γραμματέα Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς


          Ἐντιμότατε Κύριε Γενικὲ Γραμματεῦ,
Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1978 καὶ χάρις εἰς τὰς ἀόκνους ἐνεργείας τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος, πνευματικοῦ πατρὸς καὶ προκατόχου ἡμῶν, ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, λειτουργεῖ εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης Μέσον

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ