Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

ΨΗΦΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑ
 
                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ     


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, σήμερα, 20 Απριλίου 2013, συζήτησε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, την έκδοση Ψηφίσματος λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Φλωρινιώτη γλύπτη και καλλιτέχνη Νικόλαου Δογούλη, που προσέφερε επί σειρά ετών, τόσο στην πόλη και στο Δήμο της Φλώρινας, όσο και στο πανελλήνιο, έργα ξεχωριστής καλλιτεχνικής και δημιουργικής αξίας. 
Ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος και το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας Αποφάσισαν Ομόφωνα να εκφράσουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον εκλιπόντα, του οποίου το έργο κοσμεί διάφορα σημεία της Φλώρινας, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.  Η Φλώρινα, ως γενέτειρά του και ο καλλιτεχνικός κόσμος, έμειναν φτωχότερες μετά το θάνατο του εξαιρετικά χαρισματικού αυτού ανθρώπου.
            Το παρόν ψήφισμα
1.      Να αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2.      Να δημοσιευθεί στον Τύπο.
                                                                                              Ο Πρόεδρος
   του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας                                                                                                                Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                  Φλώρινα, 20-04-2013

              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                                                                                                                                                Αριθ.  Πρωτ.: -282-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -12-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 20 Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 2.00 μ.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Νικόλαου Δογούλη».
Εισηγητής: κος Ιωάννη Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης συνίσταται στον αιφνίδιο θάνατο του Νικόλαου Δογούλη.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                       
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                              Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος              
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                   
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
 6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγήτρια θέματος ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει την θλίψη της για τον θάνατο του γλύπτη Νίκου Δογούλη. Ο Νίκος Δογούλης υπήρξε μια ιδιαίτερα δημιουργική καλλιτεχνική προσωπικότητα της Φλώρινας και με το έργο του εμπλούτισε την πόλη αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας  συλλυπητήρια μας στους οικείους του,

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση
 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μπέσσας

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ:200 αθλητές στο 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ομαδικών αγωνισμάτων, αλλά και των Ατομικών αγωνισμάτων Βετεράνων και Ανεξάρτητων, θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαϊου 2013 στη Φλώρινα


Ως γνωστόν το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ομαδικών αγωνισμάτων, αλλά και των Ατομικών αγωνισμάτων Βετεράνων και Ανεξάρτητων, θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαϊου 2013 στη Φλώρινα.
Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α., στα πλαίσια της ενημέρωσης των φίλων του ξεκίνησε ήδη την προεργασία για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού για την περιοχή της Αττικής.

Ανακοίνωση του Νομαρχιακού συλλόγου ΑμεΑ Φλώρινας


Καλούνται όλα τα μέλη του Νομαρχιακού συλλόγου ατόμων με αναπηρία νομού Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα να περάσουν από τα γραφεία του συλλόγου από Δευτέρα 22 Απριλίου έως και 15 Μαΐου και κατά τις ώρες 10πμ – 13μμ για:
  • Να κάνουν υπεύθυνη δήλωση που αφορά κοινωνικές παροχές (τρόφιμα )
Απαραίτητα πρέπει να προσκομίσουν:
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας
  •  Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι  θεωρημένη από τα ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
Η προσέλευση όλων των εγγεγραμμένων μελών κρίνεται υποχρεωτική

Οι δολοφόνοι του Χριστού


Σάβ Ε΄ εβδομάδος Νηστειών, Μρ 8,27-31
Ο Κύριος ενώ βρισκόταν στις βόρειες όχθες της Γεννησαρέτ, στη Βηθσαϊδά, προχώρησε βορειότερα περίπου 150-200 χιλιόμετρα και βρέθηκε στην περιοχή της Καισαρείας του Φιλίππου, μιας πόλεως που λεγόταν έτσι από το γιο του Ηρώδου Φίλιππο, προς
διάκριση από την άλλη Καισάρεια, την παραλιακή, που ήταν διοικητική, ενώ η Ιερουσαλήμ η θρησκευτική πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Ψήφισμα για την εκδημία του Νικόλα Δογούλη

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης», με αφορμή την εκδημία του ΝΙΚΟΛΑ ΔΟΓΟΥΛΗ, του Φλωρινιώτη γλύπτη και καλλιτέχνη, που συνέδεσε όλα τα χρόνια της ζωής του με τη Φλώρινα και τον «Αριστοτέλη» και απηχώντας τα αισθήματα των εκατοντάδων μελών του, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους, τους φίλους, μαθητές, θαυμαστές και προς όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι υπήρξαν οι αποδέκτες της καλλιτεχνικής του έμπνευσης και δημιουργίας.

Πολιτική εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Φλώρινας διοργανώνει πολιτική εκδήλωση σήμερα Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 7.30 μ.μ. στο Αμύνταιο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "ΑΤΕΡΟΝ", με θέμα: "Η πορεία του Κινήματος μετά το συντακτικό συνέδριο".
Κεντρικός ομιλητής θα είναι το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της ΚΠΕ του Κινήματος, κ. Αντώνης Σαουλίδης, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.

Κατανυκτικός εσπερινός

Ἀνακοινώνεται στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας ὅτι κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς E’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), ὁ ὁποῖος θὰ τελεσθεῖ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου, τὴν Κυριακὴ 21η Ἀπριλίου 2013 καὶ ὥρα 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Φλωρίνης, τὸν Θεῖο λόγο θὰ κηρύξει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθόνικος, Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὁλύμπῳ, μὲ θέμα:
«Περὶ προσευχῆς».

Παρακαλεῖσθε νὰ συμμετάσχετε.

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη

«Έφυγε» ο Νικόλας Δογούλης

Ψήφισμα του Τ.Ε.Ε.Τ.

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει την θλίψη της για τον θάνατο του γλύπτη Νίκου Δογούλη.
Ο Νίκος Δογούλης υπήρξε μια ιδιαίτερα δημιουργική καλλιτεχνική προσωπικότητα της Φλώρινας και με το έργο του εμπλούτισε την πόλη αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια μας στους οικείους του.

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μπέσσας

Νέος πρόεδρος στο σωματείο «Λυγκηστίς»

Μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15/4/2013 για την εκλογή του νέου προέδρου λόγω παραίτησης, αποφασίστηκε ομόφωνα την θέση του προέδρου να την αναλάβει ο Κάτσης Θεόδωρος.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος : ΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Αναπ. Γραμματέας : ΜΠΙΣΙΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ
Οργ. Γραμματέας: ΔΟΥΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ταμίας : ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄ Ταμίας : ΤΡΑΓΙΑΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
Εκτελ. Συμβ. Παραγ.: ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκτελ. Συμβ. Ορυχ. : ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Εκτελ. Συμβ. Διανομης : ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Έφορος : ΓΙΟΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δημοσίων Σχέσεων : ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υπευθ. Τύπου: ΤΣΙΣΜΑΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος : ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος : ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις τοπικών τροφίμων και ποτών

Στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LOCFOOD ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ της Δυτικής Μακεδονίας και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την προώθηση και στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει διήμερες εκδηλώσεις σε γεωγραφικά σημεία της περιφέρειας σύμφωνα, με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί προ της έναρξης των εκδηλώσεων (12 και 13 Ιουνίου 2012).

Παρουσίαση του βιβλίου της Β. Σίμου «μπαμπά, μαμά, δάσκαλε Αξίζω»

«Η Σοφία Βέμπο στη Φλώρινα» με τη Μελίνα Μποτέλλη

Μουσική παράσταση
Σάββατο 20 Απριλίου 2013, ώρα 7 μ.μ.
Στο Θέατρο «Αριστοτέλης»
Μουσική παράσταση αφιέρωμα στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, στην μεγάλη Ελληνίδα, ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ, που η φωνή της σφράγισε όχι μόνο τη γενιά του 40, αλλά και των επόμενων δεκαετιών. Η θρυλική καριέρα της, η γενναία ψυχή και προσφορά της, περιγράφονται μέσα από τα τραγούδια της σε μια πρωτότυπη παράσταση.

Μια ζωή γεμάτη τέχνη

Ο Νικόλας Δογούλης γεννήθηκε το 1937 στη Φλώρινα.
Σπουδές: 1967 Ακαδημία Καλών Τεχνών Ρώμης, με Καθηγητές τους Venanzo Crocetti, Andrea Spadini. 1956-1962 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, Γλυπτική, με Καθηγητή τον Γιάννη Παππά. Δίπλωμα με Διάκριση και Έπαινο

Ατομικές εκθέσεις
1956-1962 Εργαστήριο του καλλιτέχνη, Φλώρινα
1991 Γκαλερί ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αθήνα
1990 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
1988 Γαλλικό Ινστιτούτο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
- Γαλλικό Ινστιτούτο Πειραιά, Πειραιάς
1987 Εργαστήριο του καλλιτέχνη, Αθήνα
1986 Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Φλώρινας, Φλώρινα
1984 Γκαλερί ΛΥΤΡΑ, Λάρισα
1983 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζωγράφου, Δήμος Ζωγράφου
1981 Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, «24 Βορειοελλαδίτες ζωγράφοι», Θεσσαλονίκη
1980 Αίθουσα Κέννεντυ, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, Αθήνα
- Γκαλερί ΤΕΧΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πειραιάς
1979 Αίθουσα Παλαμήδης, Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, Ναύπλιο
- Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
1978 Γκαλερί ΚΥΚΛΟΣ, Θεσσαλονίκη
1977 Γκαλερί ΚΥΚΛΟΣ, Θεσσαλονίκη
1974 Γκαλερί ΚΟΧΛΙΑΣ, Θεσσαλονίκη

Ομαδικές εκθέσεις
2000 Τεχνόπολις, Αθήνα, «Μήνας Εικαστικών Τεχνών»
2000 Κέντρο Apollo, Διεθνής Έκθεση Γλυπτικής Ρουμανίας, Βουκουρέστι, Ρουμανία
1999 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αγροτική Ζωή, Φύση, Τεχνολογία», Ζωγραφική, Αθήνα
1998 Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα-Istanbul «Πρόσωπο με Πρόσωπο», Αθήνα
1991 Maison d’ Architecture, «Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Γλυπτικής», Παρίσι, Γαλλία
1985 Υπαίθρια Έκθεση, «Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», Αθήνα
1984 Εθνικός Κήπος, «Πανελλήνια Έκθεση Γλυπτικής για τα 150 χρόνια της Αθήνας», Αθήνα
1981 Σκιρώνειο Μουσείο, «ΙΙΙ Διεθνής Μπιενάλε Γλυπτικής»
1981 Έκθεση Νεοελληνικής Γλυπτικής («Δημήτρια ΙΣΤ’»), Θεσσαλονίκη
1978 Πανελλήνια «Γλυπτική ‘78», Φιλοθέη
1978 Grand Prix International d’Art Contemporaine de Monte Carlo, Μόντε Κάρλο, Μονακό
1975 Ζάππειο Μέγαρο, «13η Πανελλήνια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας», Αθήνα
1973 Ζάππειο Μέγαρο, «12η Πανελλήνια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας», (Το Υπουργείο Παιδείας αγόρασε το έργο «Ο Μικρός Ταύρος»), Αθήνα
1967 Ζάππειο Μέγαρο, «9η Πανελλήνια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας», Αθήνα
1966 Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, «Γ’ Πανελλαδική Νέων», Αθήνα
1998 Ομάδα Σύγχρονων Ελλήνων Γλυπτών, Κύπρος,
1991 Ομάδα Σύγχρονων Ελλήνων Γλυπτών Παρίσι, Γαλλία
1988 Διεθνής Έκθεση Ελλήνων Καλλιτεχνών, Μόσχα, Ρωσία
- Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Λευκωσία, Κύπρος
- Διεθνής έκθεση «Πρόσωπο με Πρόσωπο» Ελλάδα και Τουρκία
1982 Διεθνής Έκθεση Αμιέννης, Αμιέννη, Γαλλία,
- Triennale, Ζωγραφικής, Σόφια, Βουλγαρία
1981 Ζάππειο Μέγαρο, Διεθνής Έκθεση Ζωγραφικής-Γλυπτικής, (Ι.Α.G.), Αθήνα, Ελλάδα
- Σκιρώνειο Μουσείο, Διεθνής Έκθεση Γλυπτικής, Ελλάδα
1979 Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, (Σύλλογος Διεθνών Καλλιτεχνικών Ανταλλαγών) Κάιρο, Αίγυπτος
- Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Μόσχα, Ρωσία
- Διεθνής Έκθεση Σχεδίου, Σαιντ Λο, Νορμανδίας
1978 Διεθνής Έκθεση Σχεδίου, (Ι.Α.G.) Μόντε Κάρλο, Μονακό
- ΙΧe Διεθνής Έκθεση Αμιέννης, Αμιέννη, Γαλλία
1977 Χρυσός Φοίνικας Καλών Τεχνών της I.A.G., Μόντε Κάρλο, Μονακό
- Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, (Ι.Α.G.), Σαιντ Λο, Νορμανδίας
1976 ΙΙΙ Biennale Γλυπτικής Βουδαπέστης, Βουδαπέστη, Ουγγαρία
- VIII Διεθνής Έκθεση Αμιέννης, Αμιέννη, Γαλλία
- Δ’ Διεθνής Έκθεση Μαρμάρου Γλυπτικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
- Δ’ Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Μόντε Κάρλο, Μονακό
1972 Palais de Congres, Β’ Βiennale, Μόντε Κάρλο, Μονακό
Συμπόσια:1982 Δ’ Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, Μπουργκάς, Βουλγαρία, Υπερφυσικού μεγέθους έργο: «Ειρήνη, η Γυναίκα των Βαλκανίων»
- Ελληνοσουηδικό Συμπόσιο Γλυπτικής, Καβάλα, Ελλάδα
Διακρίσεις:2003 Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού και Ανάθεση Φιλοτέχνησης Μνημείου του Ποντιακού Ελληνισμού Δήμου Κερασούντος Πρέβεζας
2002 Γ’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού, Μνημείο Εθνικής Αντίστασης Γιαννιτσών
2000 Γ’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Ανδριάντα του Πολυχρόνη Πολυχρόνιση, Κρήτη
1997 Γ’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού του Γ. Αλευρά, Πολιτικού
1996 Γ’ έπαινος Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού. Διαγωνισμού Ανδριάντα του Αντώνη Τρίτση, Δημάρχου Αθήνας
1993 Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού, Ανδριάντα του Πρώτου Βασιλιά της Σύγχρονης Ελλάδας, Όθωνα και Εκτέλεση Έργου, Ναύπλιο
1992 Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Προτομής του «Δημήτρανη Πλαπούτα» και Φιλοτέχνηση του Έργου, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα
1991 Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού και Ανάθεση Φιλοτέχνησης του Ηρώου Ναυπλίου
- Γ’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Μνημείο του Ρήγα Φεραίου, Βελιγράδι
- Γ’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Μνημείο «Μάνας Προσκυνήτριας», Τήνος
1982 Β’ Διεθνές Βραβείο για το έργο: Ειρήνη, η Γυναίκα των Βαλκανίων που Φιλοτεχνήθηκε κατά την Διάρκεια Τρίμηνου Συμποσίου στο Μπουργκάς, Βουλγαρία
- Γ’ Βραβείο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Προτομής Εμμανουήλ Παππά, Σέρρες
1966 Β’ Βραβείο Ενιαίου Μνημείου Μ. Αλεξάνδρου- Φιλίππου-Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη
Τοποθετήσεις έργων σε δημόσιους χώρους: 2003 Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού, Πρέβεζα
- Μνημείο Πολύτεκνης Μάνας, Φλώρινα
2000 Μνημείο Εφέδρων Αξιωματικών με τον Μέγα Αλέξανδρο Μαχόμενο, Φλώρινα
1999 Μνημείο Πεσόντων, Αυλώνα Μεσσηνία
1990 Μνημείο Πεσόντων, Ναύπλιο
1989 Μνημείο Φιλελλήνων, Κρύπτη Καθολικής Εκκλησίας Ναυπλίου, Ναύπλιο
1973 Μνημείο του Αγνώστου Έλληνα Κληρικού, Κομοτηνή
1969 Ανάγλυφο με Θέμα «Ο Μέγας Αλέξανδρος Διδάσκεται από τον Αριστοτέλη», Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας, Φλώρινα
1963 Μνημείο της Χωρικής της Φλώρινας, Φλώρινα
1962-2003 Φιλοτέχνηση 40 Προτομών Εξεχόντων Προσώπων, όπως του Καπετάν Κώττα (Φλώρινα), του Θεόδωρου Αγγελόπουλου (Αρκαδία), Ίωνα Δραγούμη και Γεωργίου Μόδη (Φλώρινα), Βασίλειου και Καίτης Κοντολέοντος (Ναύπλιο), Γ. Μπάλη και Κων/νου Αδαμόπουλου (Κορινθία), Δημήτρανη Πλαπούτα (Αθήνα), Στάθη Ασημακόπουλου (Μεσσηνία), Ιωάννη Δαλέζιου (Βόλος και Σύρος), Εμμανουήλ Σαρρή (Φλώρινα) και Πολλών Οπλαρχηγών του Μακεδονικού Αγώνα