Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Ασφαλώς Επιχειρείν - Η Απάτη στο Διεθνές εμπόριο Μορφές και αντιμετώπιση.


Όσο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανοίγονται στις ξένες αγορές, τόσο αυξάνετε και το ρίσκο του επιχειρείν. Οι κίνδυνοι που μπορεί να υποκρύπτουν οι Διεθνείς Συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους από απάτες στο διεθνές εμπόριο καθώς και τους τρόπους ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται;