Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΜΕ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-3-2012 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


                
1
«Σχετικά με διαγραφή οφειλέτη  από  τους βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2011»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
2
«Σχετικά με αναλήψεις πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 2011 και επιχορηγήσεων συλλόγων του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
3
«Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 185,00 € στον Ηλιάδη Λάζαρο του Ιορδάνη, επιστροφή παραβόλου για την αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αριθμ. 19/2010»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
4
«Σχετικά με εκμίσθωση αγρού στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
5
«Σχετικά με  την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ως υπόλοιπο προμηθειών του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
6
«Σχετικά με έγκριση πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
7
«Σχετικά με την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ¨Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου και αγροτική οδοποιία (Τ.Κ. Ακρίτα Δ.Ε. Κ. Κλεινών)¨»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
8
«Σχετικά με την έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: ¨Ανάπλαση πλατείας Πολυποτάμου¨»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
9
«Σχετικά με την έγκριση 4ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Κατασκευή οδών¨»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
10
«Σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Μεταλλική Γέφυρα Αρμενοχωρίου¨»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
11
«Σχετικά με την έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
12
«Σχετικά με την έγκριση ενσωμάτωσης της συμμετοχής μας στον λογαριασμό των Φ.Ο.Π. για τις αιτήσεις παροχών ηλεκτροδότησης προς την Δ.Ε.Η. Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
13
«Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
14
«Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις παρεμβάσεις στο περιαστικό δάσος Αγίου Παντελεήμονα και τη σύνδεσή του με τον αστικό ιστό».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
15
«Σχετικά με την παραλαβή μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση ρέματος 94-τοπογραφικές εργασίες».
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
16
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με ¨ Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας¨».
Εισηγητής κος Δ. Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.
17
«Σχετικά με απόψεις βοσκής για τις Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Βοσκής από τη Δ/νση Δασών Φλώρινας στο Δημόσιο Δάσος Σκοπιάς, Κολχικής, Άνω Υδρούσας και Κάτω Υδρούσας»
Εισηγητής Δρ. Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.
18
«Σχετικά με υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Διαδρομή ποδηλάτου βουνού».
Εισηγητής Δρ. Ι. Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.
19
«Σχετικά με την έγκριση της απόφασης 4/2012 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην Κατάρτιση και Ψήφιση του Κανονισμού Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών, Μελετών και Προμηθειών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20
«Σχετικά με αποδοχή επιχορήγησης ποσού 13.613,36 € για κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων»
Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
21
«Σχετικά με παραχώρηση αιθουσών ανενεργών Δημοτικών Σχολείων Δήμου Φλώρινας, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους»
Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
22
«Σχετικά με παραχώρηση αιθουσών –εν λειτουργία- Σχολείων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
23
«Σχετικά με ορισμό μέλους Σχολικού Συμβουλίου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου».
Εισηγητής κος Ε. Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24
«Σχετικά με Συνδιοργάνωση Πολιτιστικού Συνεδρίου».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25
«Σχετικά με Συνδιοργάνωση με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Διδακτική της Πληροφορικής’’ στις 20-22 Απριλίου 2012».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26
«Σχετικά με έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το Ωδείο Ν.Α. Φλώρινας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας’’, καθώς και λειτουργία σχολών/τμημάτων».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27
«Σχετικά με Φεστιβάλ Γαλλικού κινηματογράφου και έκθεση φωτογραφίας»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28
«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          
Δρ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΖΕΤΑ) ΡΙΖΟΥ
Φλώρινα, 22-03-2012
Πρόσκληση Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου