Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΑΣΟΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ)


Στις 24 Μαρτίου  2012. ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκαν εκλογές  βάση του Νόμου 4015 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φασουλοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ >> στα γραφεία του συνεταιρισμού στο Λαιμό Πρεσπών, με την παρουσία του Δικαστικού
Αντιπροσώπου κ Στυλιανού Μπίου.
Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου εκλέχτηκαν 7 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 3 μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη που δήλωσαν υποψηφιότητα είναι αναπληρωματικά.  

Τα υποψήφια μέλη για εκλογή Δ.Σ. ήταν οι:

1. Νικόλαοας Αν. Στεργίου
2. Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος
3. Ρότσιας Ηλίας
4. Κωνσταντινόπουλος Αλέξανδρος
5. Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος
6. Γέρου Γεώργιος
7. Νικόλαος Απ. Στεργίου 
8. Καπουράνης Χρήστος
9. Μιχαηλίδης Ηλίας

Τα υποψήφια μέλη για την εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου ήταν οι:

1. Ναλπαντίδης Μιχαήλ
2. Ιωαννίδης Ιωάννης
3. Σάββας Χρήστος
4. Αναστασιάδης Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου