Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Διαχείριση βοσκοτόπων στο δήμο Πρεσπών

Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κα Δήμητρα Χαλικιά είχε την Τρίτη 11/3/2014 ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Βασίλειος Τσέπας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οδυσσέας Χαντζάρας και ο επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Δρ Ιωάννης Καζόγλου για θέματα σχετικά με τη διαχείριση των βοσκοτόπων. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο καθεστώς επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και στις κινήσεις που θα κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με σκοπό τη βελτίωση των θεμάτων διοικητικής διαχείρισης του πολύτιμου αυτού εδαφοπονικού πόρου. Τα θέματα αυτά αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του ύψους των κοινοτικών ενισχύσεων που δίνονται στους κτηνοτρόφους, αλλά και γενικότερα την υποστήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η κα Χαλικιά επιβεβαίωσε ότι η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων το 2014 θα βασιστεί στα δεδομένα του 2013, ενώ από το 2015 (στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) θα προκύψουν ορισμένες ευνοϊκές αλλαγές (με μικρή αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων) λόγω του νέου ορισμού της έννοιας του βοσκοτόπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προοπτικές εξεύρεσης χρηματοδότησης για την εκπόνηση λιβαδοπονικών μελετών στο σύνολο της χώρας ή σε επιλεγμένες περιοχές με σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Στόχος των μελετών αυτών είναι η συλλογή επιστημονικών δεδομένων (π.χ. διάκριση λιβαδικών μονάδων, υπολογισμός βοσκοϊκανότητας) για την ορθή διαχείριση της βλάστησης των βοσκοτόπων και την πρόταση απαραίτητων έργων προς όφελος της κτηνοτροφίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Πρεσπών εξαιτίας των εξαιρετικών προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με τα προστατευόμενα ορεινά και παραλίμνια λιβαδικά οικοσυστήματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου