Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει σήμερα, στις 6 το απόγευμα στο Πέρασμα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 33/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Δ΄ Τριμήνου έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 85/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Ανάληψη – διάθεση πίστωσης για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε εξήντα έξι (66) δικαιούχους».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών καθαριότητας έτους 2014 για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό Καθαράς Δευτέρας 2014».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 6063/28-02-2014 πρακτικού το οποίο κηρύσσει άγονη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014, για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 1092 & 1166 συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έως την κάλυψη του συμβατικού ποσού»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Καταβολή B΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2014»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα το σύγχρονο ποδόσφαιρο»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μετατόπιση τμήματος Επαρχιακής Οδού Φλώρινας - Αχλάδας στο Τμήμα Τ.Κ. Μελίτης - Τ.Κ. Αχλάδας» του Δήμου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχο φορέα τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ.»
Εισηγητής κος Δημήτριος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή τσιμενταύλακα στην Τ.Κ. Ατραπού Δημοτικής Ενότητας Περάσματος»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση της υπ' αριθμ. 29/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέφτη στην οδό Τέρμα Μοναστηρίου ”.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15. «Έγκριση της υπ' αριθμ. 30/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για τοποθέτηση πινακίδων στο 4ο χλμ Φλώρινας - Αλώνων ”.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για την αποξήλωση των πινακίδων Π-60 στην οδό Ολυμπιάδος ”.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Έγκριση της υπ' αριθμ. 32/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας στάθμευσης ποδηλάτων και την τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Αίτημα αποδοχής μεταφοράς Δράσεων του προγράμματος: Greece- the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 - 2013 με τίτλο έργου «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (ακρωνύμιο ZOO INNOVATIVΕ)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχός Φλώρινας.
19. «Eπιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ‘Σάρισες’ Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Eπιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας ‘Σκακιστικό Τμήμα’»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21. «Eπιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22. «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων για την απονομή σε αριστούχους μαθητές του Δήμου Φλώρινας κατά τη Χρηστίδειο Τελετή».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23. «Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24. «Επιχορήγηση Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25. «Επιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας (φωτογραφική ομάδα ‘Ροές’)»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26. «Επιχορήγηση ΜΕΑΟ ‘ΦΙΛΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27. «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ‘Π.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ’»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ‘ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
30. «Επιχορήγηση πολιτιστικού μορφωτικού συλλόγου ‘ΑΜΥΝΤΑΣ’ Σκοπιάς»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31. «Επιχορήγηση Συλλόγου Πολιτιστικός - Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφάλειας - Χωροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας - Πυροσβεστικής και Αγροφυλακής ‘Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ’»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32. Επιχορήγηση Συλλόγου ‘Πνευματικό και Περιβαλλοντικό Κέντρο’ Κάτω Κλεινών»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
33. «Επιχορήγηση Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
34. «Επιχορήγηση Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
35. «Επιχορήγηση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για τη διοργάνωση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
36. «Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου ‘ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ’ Σιταριάς»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
37. «Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Νεοχωρακίου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
38. «Επιχορήγηση του συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου