Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο τύπου για το συνέδριο DIFASS


ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Το έργο DIFASS (Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments (Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις-Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις)  υλοποιείται σε 20 περιφέρειες της Ευρώπης και στοχεύει στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ στην Ευρώπη προς την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη, με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.


Την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει Διακρατικό Συνέδριο με τίτλο: «Πρόσβαση στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ-Καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας», στο οποίο θα παρουσιαστούν  οι Καλές Πρακτικές που αναδείχτηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DIFASS και μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στο συνέδριο θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους  ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ.  Αναστάσιος                Αλεξανδρίδης, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμάς Αλγιανάκογλου, ο Γενικός διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπυρίδων Σκοτίδας, καθώς και άλλοι σημαντικοί εισηγητές από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.
Το έργο Difass χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου