Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Πρόσληψη 20 ατόμων στο δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/08-04-2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο τον μήνα συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, 4ος όροφος, τηλ:2386350169, στην αρμόδια υπάλληλο κ. Γεωργιάδου Ευδοξία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών ήτοι από 20/04/2015 έως 23/04/2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου