Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Χρήση βυθιζόμενων Κάδων.Έρευνα: Χρήση βυθιζόμενων Κάδων.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ.

Για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν  δειγματοληπτικά ερωτηματολόγια, συμπληρώθηκαν από τους ερωτηθέντες και  καταγράφηκαν   επιπρόσθετα στοιχεία  από τους ιδίους.

Η διεκπεραίωση έγινε σε ήπιο κλήμα και με μεγάλη διάθεση συμμετοχής των ερωτηθέντων.
Ως προς το φύλο συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες σε αναλογία 46% και 54% αντίστοιχα. Το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν κατά  7% πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 64% δευτεροβάθμιας και το υπόλοιπο  29% τριτοβάθμιας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άνω των 41 ετών.
Η  γεωγραφική τους θέση ήταν από τις περιοχές που είναι τοποθετημένοι οι βυθιζόμενοι κάδοι του Δήμου Φλώρινας, όπως:
1-  Σαρανταπόρου και Καστρισιανάκη (γωνία).
2-  Ν. Χάσου (στο ύψος Ν:21)
3-  Μεγαρόμβου (στο ύψος Ν:3).
4-  Μεγαρόμβου και 25ης Μαρτίου (γωνία Λέσχη Αξιωματικών).
5-  Τ. Σωτηρίου (έναντι πρώην Αγροτική τράπεζα).
6-  Ιωάννου Άρτη (στο ύψος Ν:10)
7-  Αμύντα και Β. Φιλίππου (Δημοτική Αγορά έναντι Εμπορικής τράπεζας).
Εκδόθηκαν 100 ερωτηματολόγια, η χρονική περίοδος ήταν μεγαλύτερη από την συνηθισμένη εξ αιτίας του μη επείγοντος χαρακτήρα της έρευνας, διήρκησε από14 Απριλίου 2015 έως 17 του ιδίου μήνα και έτους.
Τύπος έρευνας:  Ποσοτική έρευνα με κάλπη και χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου.
Μέθοδος δειγματοληψίας: Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε τυχαία δειγματοληψία  από τις περιοχές που λειτουργούν οι βυθιζόμενοι κάδοι.
Σφάλμα λάθους + - 2,5%

Γραφική παράσταση.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι η χρήση των βυθιζόμενων κάδων είναι λειτουργική;       1                  2              3                  4               5                 6                  7               8    
Απαντήσεις σε ποσοστά:

1.Πολύ 23%                                          
2.Μέτρια  15%                                      
3.Ικανοποιητική 18%                              
4.Αρκετά ικανοποιητική 14%                           
5.Δύσκολη 9%                                      
6.Αρκετά δύσκολη 11%                            
7.Πολύ δύσκολη 7%                               
8.Δ/Ξ – Δ/Α 3%

Αξιολόγηση ανάλυση στοιχείων.

Συμψηφίζοντας τις απαντήσεις  Πολύ, μέτρια, ικανοποιητική στο ερώτημα: «Πιστεύετε ότι η χρήση των βυθιζόμενων κάδων είναι λειτουργική;» βλέπουμε ένα ποσοστό στο σύνολο της τάξης του 56% να απαντά θετικά, δηλώνει ικανοποιημένο από την λειτουργικότητα τους, και σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα τους σε σχέση με τους πράσινους τροχήλατους.
Το 23% δηλώνει Πολύ ικανοποιημένο από την λειτουργία τους, αυτοί είναι και οι χρήστες που τηρούν τους κανόνες εναπόθεσης των απορριμμάτων τους, ένα ποσοστό 15% δηλώνει Μέτρια, στο ποσοστό αυτό είναι η κατηγορία των χρηστών που εξαντλείτε  η υπομονή τους…αλλά περιμένουν  όταν ο βυθιζόμενος κάδος βρίσκεται σε κατάσταση συμπίεσης.
Στο 14% που δηλώνουν απλά Ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες που εναποθέτουν τα απορρίμματα τους παράπλευρα του κάδου όταν αυτός συμπιέζει, αδιαφορούν και δεν «ξοδεύουν» χρόνο λίγων λεπτών να περιμένουν, αιτιολογώντας το με διάφορους τρόπους όπως: «κάνει κρύο. άργησα στην δουλειά, σχόλασαν τα παιδιά πρέπει να προλάβω».
Στην απάντηση Αρκετά ικανοποιητική  ένα ποσοστό του 14%, το έδωσαν οι χρήστες που πιστεύουν ότι τοποθετήθηκαν σε λάθος σημείο, και συσσωρεύουν τα σκουπίδια της γειτονιάς μπροστά στην «πόρτα τους».
Στις απαντήσεις: Δύσκολη, Αρκετά δύσκολη, Πολύ δύσκολη, εδώ βλέπουμε συγκεντρωτικά το ποσοστό να φτάνει στο 27% ποσοστό σχετικά χαμηλό, σε σχέση με τον πρώτο συμψηφισμό του 56%.
Στην απάντηση Δύσκολη που φτάνει το 9% οι λόγοι είναι ουσιαστικά (2) δύο  ο πρώτος και κύριος είναι από χρήστες υπερήλικες, αφ ενός  θεωρούν σκληρό το ποδόπληκτρο και αφ ετέρου γλιστρά όταν είναι βρεγμένο, από βροχή χιόνι ή πρωινή πάχνη.
Ο δεύτερος είναι ο βόμβος που ακούγετε κατά το στάδιο της υδραυλικής ανύψωσης του καπακιού προκειμένου να ελευθερώσει την οπή του κάδου, θεωρούν ότι ο βόμβος προέρχεται από βλάβη και όχι από ομαλή λειτουργία.
Η απάντηση Αρκετά δύσκολη με ποσοστό 11% έρχεται να επιβεβαιώσει την ανευθυνότητα των οδηγών ι.χ αυτοκινήτων που σε πολλές περιπτώσεις κλείνουν κυριολεκτικά την πρόσβαση.
Τέλος το ποσοστό 7% που ανήκει στην απάντηση Πολύ δύσκολη προέρχεται από χρήστες που θεωρούν κατά κύριο λόγο μακρινή την θέση των βυθιζόμενων κάδων από την κατοικία τους, και δευτερεύοντος το γεγονός της πλήρωσης ( κυρίως σε διαστήματα αργίας) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εναποθέτουν τα απορρίμματα.
Μόλις το 3% απέφυγε να πάρει θέση σημειώνοντας τις ενδείξεις Δεν ξέρω / Δεν απαντώ, αιτία: έλλειψη χρόνου, κακή διάθεση της στιγμής, δεν κάνουν χρήση οι ίδιοι άλλα μέλη της οικογενείας τους.
Στους συνεντευξιαζόμενους δόθηκε ερωτηματολόγιο που εκτός της κύριας ερώτησης που προαναφέραμε και αναλύσαμε τους δόθηκε η δυνατότητα σε τρείς παραγράφους να σχολιάσουν.
Στην  παράγραφο Α με ερώτημα:  «Σημειώστε τα πλεονεκτήματα των βυθιζόμενων κάδων», οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν σε (6) έξι βασικές που είναι οι  εξής!
1) Τα πεζοδρόμια και οι γύρο χώροι είναι καθαρότεροι.
2) Επιλύεται ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα στις γειτονίες που σχετίζεται με τη θέση των κάδων (μετακίνηση κάδων απορριμμάτων από κατοίκους).
3) Το ύψος είναι ιδανικό για τη χρήση από μεγάλους ανθρώπους, παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες.
4) Αποφεύγονται προβλήματα, όπως η δυσάρεστη μυρωδιά (δεν διαχέεται προς τον γύρω χώρο), τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα σε αδέσποτα ζώα.
5) Παρέχει ασφάλεια λόγω σταθερής κατασκευής δεν μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί από ανθρώπινη παρέμβαση ή φυσικά φαινόμενα αέρας, καταιγίδες κλπ.
6) Ανοίγει το καπάκι χωρίς να χρησιμοποιείς τα χέρια σου.
Στην  παράγραφο Β με ερώτημα: «Σημειώστε τα μειονεκτήματα των βυθιζόμενων κάδων», οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν σε  (5) πέντε βασικές που είναι οι  εξής!
1) Οι υπερήλικες θεωρούν σκληρό το ποδόπληκτρο.
2) Αρκετοί βεβαιώνουν ότι γλιστρά το ποδόπληκτρο όταν είναι βρεγμένο,   από βροχή ή πρωινή υγρασία.
3) Όταν  είναι στο στάδιο της συμπίεσης αργεί, έτσι οι χρήστες τα αφήνουν έξω.
4) Χρονοβόρο άδειασμα στα απορριμματοφόρα, δημιουργεί μποτιλιάρισμα.
5) Τους χειμερινούς μήνες υπό του μηδέν δεν λειτουργούν σωστά.
Στην  παράγραφο Γ με ερώτημα: «Σημειώστε τι κατά την γνώμη σας πρέπει να γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των βυθιζόμενων κάδων» οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν σε (7) επτά βασικές που είναι οι  εξής!
1) Τοποθέτηση αντιολισθητικού ελαστικού μπροστά από τα δοχεία, το ανοξείδωτο γλιστρά κυρίως όταν πέφτουν από τις σακούλες οικιακά λαδερά απορρίμματα και κατά την εποχή του χειμώνα.
2) Συντομότερος χρόνος της συμπίεσης μείωσης όγκου.
3) Επιπρόσθετος φωτισμός μόνο για τους κάδους.
4) Λαβή σταθερή στην μέση και κατά μήκος των δύο δοχείων, σε κάθε περίπτωση που χάνει την ισορροπία του ο χρήστης μπορεί  να κρατηθεί
5) Συχνότερο άδειασμα και περισσότερη ενημέρωση για την λειτουργία τους.
6) Βελτίωση με νέο μοντέλο στο μέλλον, περισσότερο αξιόπιστο ως προς τις βλάβες.
7) Το ποδόπληκτρο να λειτουργεί με ένα πάτημα αυτόματα και όχι με παρατεταμένη πίεση.

Κέντρο Κοινωνικών Πολιτικών Οικονομικών Ερευνών.

Η έρευνα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της αστικής μη κερδοσκοπικής κοινωνικής ειδησεογραφικής εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σπύρος Α. Ηλιάδης

Δημοσιογράφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου