Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Τροπολογίες κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για την πραγματική ανακούφιση του λαού

Όπως είχε προαναγγελθεί, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε την Παρασκευή τέσσερις Τροπολογίες - Προσθήκες για την πραγματική ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών και των ανέργων. 

Οι τροπολογίες του ΚΚΕ κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα μπει στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 17/3.
Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες αφορούν:

1) Τη διαγραφή οφειλών των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της μηνιαίας δωρεάν παροχής ρεύματος.
Για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως αυτή ορίζεται, προβλέπουν άμεση επανασύνδεση και χωρίς καμία επιβάρυνση της διακοπείσας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με διαγραφή του συνόλου των οφειλών προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Για όλα τα νοικοκυριά, με εισόδημα κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας, γίνεται άμεση και ατελής επανασύνδεση του ρεύματος, με διαγραφή του 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών και άτοκη καταβολή των υπόλοιπων σε 100 μηνιαίες δόσεις.
Για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται δωρεάν μηνιαίως το ποσό των 600 kwh ηλεκτρικής ενέργειας. Για όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας, παρέχεται δωρεάν μηνιαίως το ποσό των 300 kwh ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι των ως άνω καταναλώσεων, τα νοικοκυριά απαλλάσσονται από κάθε είδους πληρωμή προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
Για καταναλώσεις που υπερβαίνουν τις προαναφερθείσες, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας μειώνονται στο μικρότερο ποσό, ανάμεσα στα σημερινά επίπεδα και στα επίπεδα που είχαν το 2009. Όλα τα νοικοκυριά κάτω από το επίσημο επίπεδο φτώχειας απαλλάσσονται απ' την καταβολή τελών υπέρ τρίτων.

2) Την παροχή δωρεάν και πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης προς όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα στην πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να καλύπτει όλο το λαό και να παρέχεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στις σημερινές συνθήκες, που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αποσύνδεσης των παροχών Υγείας - Πρόνοιας από την ασφαλιστική κατάσταση και την κατάργηση των εισφορών των ασφαλισμένων στον κλάδο Υγείας.
Η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ προβλέπει οι ασφαλισμένοι σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους να δικαιούνται χωρίς όρους και προϋποθέσεις πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Προβλέπει ακόμα την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή όσων για οποιονδήποτε λόγο είναι ανασφάλιστοι.

3) Την παροχή ενός γεύματος ημερησίως στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.
Σήμερα όλα τα στοιχεία και μια σειρά από μελετητικοί φορείς επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού διαρκώς μεγεθύνεται.
Προτείνεται λοιπόν, σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχεται ένα δωρεάν γεύμα ημερησίως στο σχολείο με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Τη διαγραφή χρεών των Σχολικών Επιτροπών και των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, θέρμανση).
Η πρόταση αυτή γίνεται με δεδομένη την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολεία και τα ΑΕΙ - ΑΤΕΙ της χώρας λόγω της υποχρηματοδότησής τους, με άμεσο αποτέλεσμα τη δυσκολία τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, ύδρευσης - αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου