Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Σχετικά με παράταση της ημερομηνία της αίτησης για ένταξη των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στην εξαίρεση από κατεδάφιση μέχρι τις 31/21/2012


Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δυτικής Μακεδονίας Πασχάλης Χαρούμενος.
Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη σχετίζεται με την παράταση της ημερομηνία της αίτησης για
ένταξη των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στην εξαίρεση από κατεδάφιση μέχρι τις 31/21/2012
με αποδέκτη τον υπουργό Ναπολέων Μαραβέγια κοινοποιήθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ,  Γεώργιο Κανελλόπουλο

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι κτηνοτροφικές μονάδες αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα, αφού το 80% των εγκαταστάσεων λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας.
Τα προβλήματα που υπάρχουν στην έκδοση των αδειών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αποτρέπουν σε κάποιο βαθμό τις επενδύσεις στον κλάδο και καθιστούν αδύνατη την έγκριση και υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης.
Προκειμένου να εκμεταλλευτούν οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειάς μας τις ευνοϊκές διατάξεις του Nόμου 4056/2012  «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» προτείνουμε την τροποποίηση της αριθμ. 244203/16−1−2006 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006 όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9−2−2006) περί «Καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αριθμό 339/02/12 (ΦΕΚ 53/Β΄/12).
Στην εν λόγω τροποποίηση προτείνουμε να παραταθεί  η ημερομηνία της αίτησης για ένταξη των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στην εξαίρεση από κατεδάφιση μέχρι τις 31/21/2012.

Με ιδιαίτερη τιμή,Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
                                                                                           και Φυσικού Περιβάλλοντος                  
                                                                                         Δυτικής Μακεδονίας


                                                                                             Χαρούμενος Πασχάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου