Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΙΣ 5/6/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,00 μμ


         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Φλώρινα, 01-06-2012
       Αρ. Πρόσκ.: -14-                                                                          Αρ. Πρωτ.: -134-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Αθανάσιο Μπέλτσο
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Νικόλαο Αλεξιάδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Αριστείδη Αριστείδου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Ευάγγελο Σταυρίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Δημήτριο Λουκά
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Μιχαήλ Καρακόλη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Παναγιώτη Μαβίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Χρήστο Μπαρδάκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 5 Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1
«Σχετικά με διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
2
«Σχετικά με εκμίσθωση αγρών και γεφυροπλαστιγγών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
3
«Σχετικά με καταβολή Γ΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το έτος  2012»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
4
«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους  2012 του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
5
«Σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 2011-2012 του Δήμου Φλώρινας σε συλλόγους σωματεία κλπ.»
Εισηγητής κος Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
6
«Σχετικά με 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Μεταλλική Γέφυρα Αρμενοχωρίου»
Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
7
«Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 17/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φ. Παπαϊωάννου, Τμηματάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8
«Σχετικά με έγκριση της υπ.αριθμ. 40/2012 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά  με την Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2012»
Εισηγητής κος Α. Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
9
«Σχετικά με έγκριση της απόφασης 10/2012 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012»
Εισηγητής κος Δ. Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10
«Σχετικά με πρόσληψη ιδιώτη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2012 στην Τ.Κ. Σκοπιάς».
Εισηγητής κος Δ. Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11
«Σχετικά με πρόσληψη ιδιώτη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2012 στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσας».
Εισηγητής κος Δ. Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12
«Σχετικά με παραλαβή του έργου: ¨Υποβοήθηση στη διαδικασία ένταξης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνικών μελετών / έργων Δήμου Φλώρινας στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13
«Σχετικά με παραλαβή του έργου: ¨Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων μελετών Δήμου Φλώρινας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δ. Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14
«Σχετικά με έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, από 01-01-2011 έως 27-05-2011»
Εισηγητής κος Ε. Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15
«Σχετικά με έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, από 01-01-2011 έως 27-05-2011»
Εισηγητής κος Ε. Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16
«Σχετικά με έγκριση απολογισμών συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, από 27-05-2011 έως 31-12-2011»
Εισηγητής κος Ε. Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17
«Σχετικά με έγκριση απολογισμών συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, από 27-05-2011 έως 31-12-2011»
Εισηγητής κος Ε. Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
«Σχετικά με προσθήκη προσωνυμίας 5ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Φλώρινας ως «Θεόδωρος Κάστανος».
Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
19
«Σχετικά με επιχορήγηση από το  Δήμο Φλώρινας του  Ανοικτού Πανελληνίου και Διεθνούς Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης».
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20
«Σχετικά με επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Καράτε “ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ” Φλώρινας»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21
«Σχετικά με επιχορήγηση του Αθλητικού – Μορφωτικού Συλλόγου “ΑΚΡΙΤΑΣ” Αχλάδας»
Εισηγητής κος Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
                                                                                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
1) Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                       
2)  Προϊστάμενο Διοικητικού
     – Οικονομικού Τμήματος                                                                                       
       Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                    Δρ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΖΕΤΑ) ΡΙΖΟΥ
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
3) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
4)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
5)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
6)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
7)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
8)  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
9) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου