Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Παράταση υποβολής αιτήσεων δράσεων για παραγωγούς καπνού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
2.3 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ»
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς καπνού που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου 2012.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.4 «ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου 2012.

ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214.

Για περισσότερες πληροφορίες:
1. Ε.Α.Σ. Αμυνταίου, Γυμναστηρίου 7, Τ.Κ. 53200, Αμύνταιο Τηλ.2385023835
2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο ΤΚ 53100 Φλώρινα Τηλ. 2385054545
3. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αμυνταίου, Γυμναστηρίου 7, ΤΚ53200 Αμύνταιο Τηλ: 2386022478
Επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΛΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου