Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 9 / 10 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.                  Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
2.                  Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 25ης Σεπτεμβρίου 2012 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στο χώρο του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής» Π.Δ.Μ
3.                  Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τριάντα πέντε (35) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέιντερ), έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός(1) αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη Χειμερινή περίοδο 2012-2013» Π.Δ.Μ
4.                  Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση Στηθαίων Ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2012» προϋπολογισμού 70.000,00€
5.                  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επ. Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2012»
6.                  Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έντεκα (11) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμιση, για εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και της σχετικής δαπάνης
7.                  Έγκριση της απευθείας ανάθεσης δεκαπέντε (15) τόνων υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για εργασίες διαγράμμιση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
8.                  Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών – ζαντών, για αντικατάσταση των παλαιών, των μηχανημάτων – οχημάτων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
9.                  Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας «Λευκού Ακρυλικού Χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια οδοσήμανση του οδικού δικτύου της Π.Ε Γρεβενών»
10.              Έγκριση διενέργειας Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Μεταφοράς μη εμπορεύσιμου αλατιού για την αντιμετώπιση παγετού χειμερινής περιόδου 2012-2013 στο εθνικό δίκτυο της Π.Ε Φλώρινας, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
11.              Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης
12.              Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 30.817,52€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας» Π.Ε Κοζάνης
13.              Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
14.              Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
15.              Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
16.              Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
17.              Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
18.              Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
19.              Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσ/νικης κ. Πάκα Ιωάννη
20.              Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 86/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου