Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Φλώρινα, 13-12-2012
       Αρ. Πρόσκ.: -32-                                                                          Αρ. Πρωτ.: -472-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Αθανάσιο Μπέλτσο
Αντιδήμαρχο Φλώρινας

3. Νικόλαο Αλεξιάδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Αριστείδη Αριστείδου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Ευάγγελο Σταυρίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Δημήτριο Λουκά
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Μιχαήλ Καρακόλη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Παναγιώτη Μαβίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Χρήστο Μπαρδάκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1
«Σχέδιο ¨Αθηνά¨ περί καταργήσεων και συγχωνεύσεων Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο».
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
 1) Σεβασμιότατο Μητροπολίτη                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
    Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας
    κ. Θεόκλητο
 2) Βουλευτή ΝΔ                                                                                           
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη                                                                           Δρ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΖΕΤΑ) ΡΙΖΟΥ
 3) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 4) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                      
 5) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Δ. Ηλιάδη                            
 6) Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού
     και Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας κ. Ι. Αντωνιάδη
 7) Δήμαρχο Αμυνταίου
     κ. Ι. Ιωσηφίδη
 8) Δήμαρχο Πρεσπών
      κ. Β. Τσέπα
 9) Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.
    κ. Θεόδ. Χατζηπαντελή
10) Κοσμήτορα Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
      κ. Χαράλ. Λεμονίδη
11) Προέδρους Τμημάτων, Σχολών
      και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
      Εκπαίδευσης Φλώρινας
12) Καθηγητές Τμημάτων, Σχολών
      και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
      Εκπαίδευσης Φλώρινας
13) Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε.) Φλώρινας
14) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας
15) Εμπορικό Σύλλογο Φλώρινας
16) Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου
17) Εμπορικό Σύλλογο Φιλώτα
18) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       (Ε.Α.Σ.) Ν. Φλώρινας
19) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       (Ε.Α.Σ.) Αμυνταίου  

20) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
      – Οικονομικού Τμήματος                                                                                               
      Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                  
      Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
21) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
      Φλώρινας
      κ. Κων/νο Ρόζα
21) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
      Δήμου Φλώρινας
      (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
22) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
      (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
23) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
      Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
24) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
25) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
      κ . Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
      Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
      άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
26) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου