Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Βιολογικές Γεωργίες νέες εντάξεις στην Π.Ε. Φλώρινας


             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

        Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

                                                                                      

Τηλ.: 2385350400 

Fax:   2385350401

E-mail: info@florina.pdm.gov.gr


                                                                                        Φλώρινα 11 Ιανουαρίου 2013
                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται  ότι, από τις 15-1-2013  αναρτώνται στον πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Φλώρινας και Αμυνταίου , στο ΚΕΠΥΕΛ  Αμυνταίου, καθώς και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας οι καταστάσεις των καταρχήν Δικαιούχων, Επιλαχόντων,
Απορριπτόμενων, που αφορά το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας νέες εντάξεις στην Π.Ε. Φλώρινας , για χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών .
Οι ενδιαφερόμενοι εντός 7 επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης έως και τις 23-1-2013 ,μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των καταστάσεων των καταρχήν, Δικαιούχων , Επιλαχόντων, Απορριπτόμενων, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φλώρινας και Αμυνταίου .
Επισημαίνουμε ότι η οριστική κατάσταση των Δικαιούχων , Επιλαχόντων, Απορριπτόμενων, θα ανακοινωθεί μετά την εξέταση των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.
Πληροφορίες:
Κωνσταντινόπουλος Θεοφύλακτος τηλ. 2385350551
Τζήκα Παρασκευή    τηλ. 2386022478                                                                                                                                                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου