Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

 
Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 19 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. ΄Εγκριση Σχεδίου δράσης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αμυνταίου
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Αμύνταιο.
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξοπλισμός νέας γεώτρησης Αγίου Παντελεήμονα και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης».
 4. Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις της COSMOTE Α.Ε. για μείωση μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.
 6. ΄Εγκριση της μελέτης του έργου «Εξοπλισμός Γεώτρησης Τ.Κ. Λεχόβου» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
 7. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων του Δήμου Αμυνταίου»
 8. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση ηλεκτρολογικής μελέτης Τηλερύθμισης και Τηλεχειρισμού Δικτύων ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»
 9. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση καναλιού Τ/Κ Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου»
 10. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και χώρου ΕΕΛ Λεχόβου».
 11. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής ρέματος Αμύντα από οικισμό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών»
 12. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την ανάπλαση καναλιού Τ/Κ Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου»
 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κρασπεδώσεις πεζοδρομήσεις τοπικών κοινοτήτων Φιλώτα»
 14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα λόγω έντονων καιρικών συνθηκών» προϋπολογισμού μελέτης 8.000,00€
 15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού μελέτης 8.000,00€
 16. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξοπλισμός νέας γεώτρησης Αμυνταίου».
 17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ανάπλαση Βαρικού» προϋπολογισμού έργου: 510.265,91€.
 18. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση και φωτισμός οδού στο Τ.Δ. Σκλήθρου».
 19. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας εισόδου και κατασκευή κρασπεδώσεων Τ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα».
 20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δεξαμενή ΄Υδρευσης Τ.Κ. Αετού»
 21. Απόφαση διενέργειας των εγγεγραμμένων προμηθειών προϋπολογισμού έτους 2013.
 22. Απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμηθειών.
 23. ΄Εγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης και απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013» προϋπολογισμού 401.300,00€.
 24. Απόφαση για εξουσιοδότηση Δημάρχου προς υπογραφή αίτησης προδήλου σφάλματος στο εθνικό Κτηματολόγιο-τακτοποίηση κτηματολογίου χώρου Τεχνικού λυκείου.
 25. Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου ΄Υδρευσης Ολυμπιάδας-Γαλάτειας-Αναργύρων.
 26. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
 27. Γνωμοδότηση :
Α. επί αιτήματος της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ για την εκμίσθωση
εκτάσεων στα αγροκτήματα Αντιγονείας και Μανιακίου για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων.
Β. Επί μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκποίηση δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Πετρών.
 3. Λήψη απόφασης για την κατανομή του διαθέσιμου υπολοίπου των 426.882,19€ του 3ου ΕΑΠ.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου