Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Απότμημα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ἰσαποστόλου Ἑλένης στη ΦλώριναΦέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως ὅτι ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου πρόκειται νὰ μεταφερθοῦν εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀθανασίου Ἐράτυρας ἱερὸν τεμάχιον ἐκ τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ὡς καὶ ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ἰσαποστόλου Ἑλένης.
Ἡ τελετὴ ὑποδοχῆς των θὰ λάβει χώραν εἰς τὸ προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης τὸ Σάββατον 8 Ἰουνίου 2013 καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, περὶ ὥραν 6:30 ἑσπερινήν.
Τὰ ἱερὰ προσκυνήματα θὰ παραμείνουν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς ἕως τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 9 Ἰουνίου 2013.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου