Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                                 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 51365/2047/28-06-2013 απόφαση μας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7ΛΨ-7ΕΠ, αποφασίστηκε η αλλαγή προτεραιότητας κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο Κάτω Καλλινίκης και συγκεκριμένα : δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού «Κόμβος Ν. Καυκάσου – Διασταύρωση Μαρίνας» έναντι αυτών που κινούνται στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού «Κάτω Καλλινίκη - Διασταύρωση Μαρίνας».
Η αλλαγή προτεραιότητας κυκλοφορίας των οχημάτων στον παραπάνω κόμβο ισχύει από 2 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη

Ο Δ/ντής
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας
Μήσιας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου