Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Προσλήψεις 198 αρχαιολόγων συντηρητών

Οι εργασίες ανασκαφής θα λάβουν χώρα στο ορυχείο πεδίου Αμυνταίου
Θέμα χρόνου είναι η πρόσληψη 198 αρχαιολόγων και συντηρητών, οι οποίοι θα αναλάβουν εργασίες ανασκαφής του προϊστορικού
οικισμού Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι XIIIa στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας. Συγκεκριμένα ζητούνται 158 αρχαιολόγοι με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, 20 πτυχιούχοι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς και 20 σχεδιαστές.
Οι υποψήφιοι συντηρητές μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας ειδικότητας Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Για τις θέσεις των αρχαιολόγων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία.
Οι ανασκαφικές έρευνες
Οι εργασίες ανασφαφής θα λάβουν χώρα στο ορυχείο πεδίου Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου σωστικού έργου της ΚΘ' ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο χώρο, το οποίο ξεκίνησε το 2003 και οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι Xllla, όπου υπάρχουν ενδείξεις αδιατάρακτων νεολιθικών στρωμάτων, από τη σωστική ανασκαφή των οποίων αναμένεται να προκύψει πλήθος δεδομένων που θα βοηθήσουν σε μέγιστο βαθμό στη σύνθεση της συνολικής εικόνας της προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο των τεσσάρων λιμνών.
Παροχές
Ανάμεσα στις παροχές που δίνει ο φορέας είναι η διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής, η μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο της ανασκαφής και η αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ. Πληροφορίες στο τηλ. 23860 61142. Αποστολή βιογραφικών στο bio.arch@yahoo.gr.  
Πηγή: news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου