Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863


Ἀριθμ. Πρωτ.: 1265                                                                                    Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  9ῃ Σεπτεμβρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67η
Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2013-2014


Πρὸς
τοὺς μαθητὰς καὶ μαθητρίας
τῶν Δημοσίων Ἐκπαιδευτηρίων
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας


Ἀγαπητά μου παιδιά,
Βρισκόμαστε στὴν ἀρχή μιᾶς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καί, ὅπως κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα, συγκεντρωθήκαμε γιὰ νὰ τελέσουμε τὸν καθιερωμένο ἁγιασμό καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ στείλει τὴν εὐλογία καὶ τὴν Χάρη Του σὲ ἐσᾶς καὶ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές σας, προκειμένου νὰ διανύσετε τὴν χρονιὰ αὐτὴ μὲ ὑγεία, φώτιση καὶ διάθεση γιὰ μάθηση καὶ γνώση.

Ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι, κάθε νέο ξεκίνημα καὶ κάθε καινούργια ἀρχὴ γεμίζει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ὄχι μόνον μὲ αἰσιοδοξία ἀλλὰ καὶ μὲ ἐλπίδα, προσμονὴ καὶ προσδοκίες γιὰ κάτι καλύτερο καὶ ὡραιότερο.
Καὶ ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν αἰσιοδοξία καὶ αὐτὴν τὴν ἐλπίδα καὶ τὶς προσδοκίες θέλω νὰ σᾶς ζητήσω νὰ ἔχετε μέσα στὴν καρδιά σας καὶ ἔτσι νὰ ἔρχεστε κάθε μέρα στὸ σχολεῖο, νὰ παρακολουθεῖτε τὰ μαθήματα, νὰ διαβάζετε καὶ νὰ ἀγωνίζεσθε πάντοτε γιὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ τὰ καλύτερα.
Ποτὲ μὴν ἀφήσετε τὸν ἐαυτό σας νὰ ἀπογοητευθεῖ ἀπὸ τυχὸν δυσκολίες ἤ ἐμπόδια καὶ νὰ τὰ παρατήσει ἔτσι εὔκολα. Ἀντίθετα, μπροστὰ στὴν ὅποια δυσκολία νὰ συνεχίζετε μὲ μεγαλύτερο πεῖσμα καὶ ἐπιμονὴ καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι στὸ τέλος θὰ βγεῖτε νικητὲς καὶ θὰ πετύχετε τοὺς στόχους σας.
Θέλω ὅμως ἀκόμη νὰ θυμᾶστε, παιδιά μου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ εἶναι προικισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ πολλὲς δυνάμεις καὶ δυνατότητες, ὅμως δὲν γίνεται νὰ τὰ καταφέρει στὴν ζωή του στηριγμένος ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸν ἑαυτό του. Χρειάζεται ὁπωσδήποτε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν Χάρη καὶ τὸ ἔλεός Του.
Γι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο τελέσαμε σήμερα τὸν ἁγιασμὸ καὶ γιὰ τὸν ἴδιον αὐτὸν λόγο σᾶς προτρέπω μὲ πολλὴ ἀγάπη, πρὶν ξεκινήσετε κάθε προσπάθειά σας στὸ σχολεῖο καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στὴν ζωή σας, νὰ προσεύχεσθε στὸν Θεὸ μὲ Πίστη, νὰ ζητᾶτε τὴν βοήθειά Του καὶ νὰ εἶστε ὄχι 100% ἀλλὰ 1000% σίγουροι ὅτι ὁ Θεὸς θὰ σᾶς ἀκούσει καὶ θὰ εἶναι στὸ πλευρό σας, δίνοντάς σας ἀκόμη μεγαλύτερη δύναμη καὶ βοήθεια γιὰ νὰ ἀριστεύετε καὶ στὸ σχολεῖο καὶ σε ὅ,τι ἄλλο κάνετε αὔριο στὴν ζωή σας.
Νὰ εἶστε ἐπίσης βέβαιοι ὅτι μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ θὰ εἶναι δίπλα σας οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητές σας, προκειμένου νὰ σᾶς στηρίζουν καὶ νὰ συμπαραστέκονται στὸν ἀγῶνα σας, μὲ στόχο νὰ κατακτήσετε τὴν γνώση καὶ νὰ διαμορφώσετε ἰσχυρὸ καὶ ἠθικὸ χαρακτήρα, νὰ γίνετε σωστοὶ ἄνθρωποι καὶ ἔντιμοι Ἕλληνες πολίτες, γιὰ νὰ προσφέρετε ὅ,τι καλύτερο μπορεῖτε στὶς οἰκογένειές σας καὶ στὴν Ἑλλάδα μας.
Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς σᾶς εὐλογῶ ἕναν ἕναν καὶ μία μία ξεχωριστὰ καὶ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ, σὲ ἐσᾶς, τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς καθηγητές σας, καλὴ, ἁγιασμένη καὶ εὐλογημένη νέα σχολικὴ χρονιά.     


Μὲ πολλὲς πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου