Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Δημοπρασία κοπής και μεταφοράς καυσόξυλων στη Δροσοπηγή

Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ διακηρύσσει τηνΚυριακή 8 Σεμπτεμβριου και ώρα 11.00 – 13.00 κλειστή, μειοδοτική δημοπρασία κοπής και μεταφοράς στο χώρο συγκέντρωσης περίπου (1.800) χωρικών κυβικών καυσόξυλων ατομικών αναγκών. 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1) Yποχρέωση εκείνου στον οποίο θα κατακυρωθεί η Δημοπρασία είναι να υπογράψει ποινική ρήτρα 5000 ευρώ καλής εκτέλεσης του έργου.
2) Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία θα έχουν Συν/σμοί υλοτόμων.
3) Τα προϊόντα θα τοποθετούνται σε συνεχόμενες ντάνες των 20 χωρικών κυβικών μέτρων στο χώρο συγκέντρωσης.
4) Διάρκεια της υλοτομίας είναι 30 ημέρες, παράταση 15 ημερών δύναται να δοθεί εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
5) Εάν κατά την διάρκεια της υλοτομίας για οποιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ο μειοδότης ή δεν περατώσει αυτήν εγκαίρως κηρύσσεται έκπτωτος και θα υποχρεωθεί να καταβάλλει το ποσό της ποινικής ρήτρας.

Για το ΔΣ
(προσωρινή διοίκηση)
Ο πρόεδρος
ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου