Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας
καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας:

σε συνεδρίαση την Τετάρτη   18/9/2013  και ώρα 11: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο  κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:


1.     Έγκριση πρακτικού  5ης συνεδρίασης

2.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 5,65 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 02 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

3.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 03 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

4.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 04 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

5.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 8,429 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 05 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

6.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 06 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

7.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 07 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

8.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 08 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

9.     Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 8,019 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 09 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

10.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

11.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

12.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

13.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14.012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

14.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

15.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

16.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

17.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

18.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

19.  Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής των θεμάτων από 2 έως 19 : Δημήτριος Τσίμπλινας, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής ΜΑκεδονίας.


20.  Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ Ι» συνολικής ισχύος 24 MW και των συνοδών έργων αυτού, στις θέσεις «Κουρούμπα/Κορυφή/Βράχος» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της εταιρείαςΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ.

21.  Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» συνολικής ισχύος 36 MW και των συνοδών έργων αυτού, στις θέσεις «Στάνες-Ξεροπήγαδο-Σκοπιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της εταιρείαςΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ.

Εισηγητής των θεμάτων 20 και 21 : κ.Κων/νος Μπακούσης, Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Ε βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.


22.  Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου: Πτηνοτροφείο ιδιοκτησίας Τζήκα Γρηγορίου  που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Λιβαδερού στη θέση «Μάρμαρο» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

23.  Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του έργου : Υφιστάμενο λατομείο μαρμάρου έκτασης 24.280 τ.μ. στη θέση «Μπιστεριά» της ΤΚ Τρανοβάλτου της ΔΕ Καμβουνίων της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγήτρια των θεμάτων 22 και 23 : κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης


24.   «Βελτίωση δασικού δρόμου Ψαράδες – Βροντερού του Ν. Φλώρινας».

25.  «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Βροντερού – Αγκαθωτό του Ν. Φλώρινας».

26.  Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς και της ΠΕ Καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας.
28.  Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με Κωδικό Θέσης «10112453-ΔΕΗ ΜΕΛΙΤΗΣ», της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, επί εδάφους, στη θέση«ΡΑΝΤΙΓΚΕΛΕ  ΓΚΟΝΙΤΣΑ  (δάσος  ΓΚΙΩΝΗ)» στο Δήμο Φλώρινας  της Π.Ε. Φλώρινας.
Εισηγητής των θεμάτων 24 έως 28 : κ.Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας 


29.  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 32 MW στις θέσεις«ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙΑ - ΚΟΛΕΟΣ», στα όρια Αβδέλλας και Περιβολίου ιδιοκτησίας της εταιρείας«ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

30.  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26 MW στις θέσεις«MANTHΛΙΤΣΑ – ΣΤΡΑΓΓΟΠΕΤΡΑ», στα όρια των Δ.Ε Σμίξης , Αβδέλλας και Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΤΡΟΒΙΛΟΣ RENWIND Α.Ε».

31.  «Φράγμα Κνίδης Πόρου Νομού Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

32.  Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π της Τοπικής Κοινότητας Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών, στην Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής των θεμάτων 29 έως 32 : κ. Γεώργιος Θωμαϊδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος  Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110
                                                                       
                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού
                                          και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας
        
            
    Χρήστος Ευαγγέλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου