Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (17-11-2013)

                                                                     

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
 Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863

                                                                                                                                              Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 17η Νοεμβρίου 2013, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, θὰ συνεχισθεῖ ὁ κύκλος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στὶς τρεῖς μεγάλες πόλεις τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, Φλώρινα, Ἀμύνταιο καὶ Πτολεμαΐδα, σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:


·         Φλώρινα-Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος:
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Σεβαστιανὸς Τοπάλης μὲ θέμα: «Ὁ σκοπὸς τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων»

·         Ἀμύνταιο-Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καλόγηρος μὲ θέμα: «Περὶ πλεονεξίας»

·         Πτολεμαΐδα-Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Σκέπης
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σιαμάκης μὲ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στὴν Βαβυλῶνα»
             
Ὥρα ἐνάρξεως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ στοὺς τρεῖς Ἱ. Ναούς: 6:00 μ.μ.            Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου