Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                          Φλώρινα, 27-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                 Αριθ.  Πρωτ.: - 726  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -46-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1. Ιωάννη Βοσκόπουλο                Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη                   Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη                  Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα                  Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου                 Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη           Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο                  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη                    Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά                       Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη                Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή              Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου         Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου             Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου              Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο           Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα           Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη                      Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη                 Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο                  Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας

20.   Αιμίλιο Ασπρίδη                    Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.   Κωνσταντίνο Τσακμάκη        Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.   Αλέξανδρο Ακριτίδη             Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.   Γεώργιο Απιδόπουλο             Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.   Μιχαήλ Τσιώκα                      Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.   Νικόλαο Καρυπίδη                 Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.   Ευάγγελο Στάιο                      Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.   Ευδοξία Κωτσαλίδου             Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας

28.   Όλγα Μούσιου – Μυλωνά      Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.   Τραϊανό Πετκάνη                   Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.   Γεώργιο Σταύρου                    Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.   Γεώργιο Σαχινίδη                    Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας

32.   Βασίλειο Καραντζίδη             Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας

33.  Τραϊανό Ρασάικο                     Δημοτικό Σύμβουλο  ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1
Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας.
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2
Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων μελέτης «Τηλεθέρμανση Μελίτης».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
3
Σχετικά με την έγκριση της έκθεσης της επιτροπής εκτίμησης της αξίας και του κόστους μίσθωσης ακινήτων  αγροκτήματος  Φλώρινας.
Εισηγητής κος Σπύρος Τζέτζης, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
4
Έγκριση της με αριθμ. 78/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, μέχρι τις 08-05-2015.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5
Έγκριση της με αριθμ. 79/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Πρεσπών-Ταγμ. Φουλεδάκη για την ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6
Επιχορήγηση Συλλόγου Ορειβασίας-Χιονοδρομίας Φλώρινας.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7
Επιχορήγηση Νομαρχιακού Συλλόγου με αναπηρία Νομού Φλώρινας.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8
Επιχορήγηση ΠΜΑΣ ‘ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ’.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9
Επιχορήγηση Ποντιακού Συλλόγου  Αμμοχωρίου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ’.
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10
Έγκριση της υπ’ αριθ. 235/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ.
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                                    Αντώνιος Γ. Σίπκας
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                                                   
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                    
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας


1 σχόλιο:

  1. ΤΡΑΙΤΣΕ ΑΠΟ ΝΑΜΠΕΡ ΟΥΑΝ ΕΓΙΝΕΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 33 ...ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ "ΣΤΟ /..//// 33 ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΕΙΧΑ ΜΑΤΙΑ 13 ΜΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ................."

    ΑπάντησηΔιαγραφή