Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου


Συνεδριάζει σήμερα, στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 
1. Τροποποίηση της με αριθμό 40/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Ενίσχυση του μηχανισμού αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Αμυνταίου από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου πολυχώρου Δήμου Αμυνταίου”
4. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευαστικές εργασίες εκθεμάτων του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών”
5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας” προϋπολογισμού 1.4000.000,00€
6. Συζήτηση και λήψη επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γεωργικού ανελκυστήρα πολλαπλών χρήσεων.
7. Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης για την χορήγηση άδειας σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Νυμφαίου για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού και ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
8. Εκποίηση ακινήτου στην Τ.Κ. Πετρών για σταυλική εγκατάσταση.
9. Γνωμοδότηση για την έκδοση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε δημόσια δασική έκταση των Ρώμα Γεωργίου και Ρώμα Μαγδαληνή στην ΤΚ Κέλλης.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 39/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
11. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου