Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε για τελευταία φορά με την παρούσα Δημοτική Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   

Τ.Κ.:53100

Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                    
               Φλώρινα, 28-08-2014
Δελτίο Τύπου
Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε για τελευταία φορά με την παρούσα Δημοτική Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 με 7 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 10 θέματα ημερησίας διάταξης.
Πριν την συζήτηση ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος παίρνοντας το λόγο ευχαρίστησε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για την συνεργασία τους στην προσφορά επίλυσης όλων των θεμάτων του Δήμου Φλώρινας. Ευχήθηκε επίσης, καλή δύναμη από όποια θέση θα συνεχίσει να προσφέρει ο καθένας στα κοινά του Δήμου.


Τα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης είναι:
1)                  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4178/2013 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με εισηγήτρια την κα Σοφία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια διευθύντρια Κ.Π.Α.Π.Α.  Ν.Π.Δ.Δ.
2)                  Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 96/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Ζ΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, με εισηγήτρια την κα Σοφία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια διευθύντρια Κ.Π.Α.Π.Α.  Ν.Π.Δ.Δ.
3)                  Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων και αδειοδότηση λειτουργίας του Δ.Α.Κ. Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Σοφία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια διευθύντρια Κ.Π.Α.Π.Α.  Ν.Π.Δ.Δ.
4)                  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 296/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας, με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5)                      Έγκριση της αποδοχής της μελέτης «Ανάπλαση χώρου πρώην ζωολογικού κήπου» στο πλαίσιο του έργου «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (με ακρωνύμιο ZOO INNOVATIVE), με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6)                  Έγκριση της υπ' αριθμ. 115/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 με πρόσθετες για θέση στάθμευσης ΑμεΑ, στην οδό Λοχ. Μόδη 6 – 8, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7)                  Έγκριση της υπ' αριθμ. 116/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με θέση ΑμεΑ μαζί με τις απαραίτητες πινακίδες για το όχημα με αρ. πινακίδας ΚΖΝ 7782, που ανήκει στον κ. Κεσίδη Γεώργιο, μέχρι τις 05-08-2020, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
Τα παραπάνω θέματα ψηφιστήκαν ομοφώνα.

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι:
1)      «Έγκριση διενέργειας προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος, αποτυπώσεων και γραμματοσήμων Δήμου Φλώρινας, με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2)                  «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος, αποτυπώσεων και γραμματοσήμων Δήμου Φλώρινας, με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3)                      «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφιστήκαν ομοφώνα
4)                  «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Επέκταση νέων κοιμητηρίων περιοχής Πρώτης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης ψήφισε κατά.
5)      «Έγκριση των μελετών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης έργων σχετικών με δράσεις πυροπροστασίας», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ομοφώνα
6)                  «Έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Αποτίμηση Στατικής και αντισεισμικής επάρκειας σχολικών κτιρίων του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης ψήφισε κατά. 6) Έγκριση της ακύρωση της με αριθμ. 250/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υπ΄ αριθμ. 294/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας, με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης ψήφισε κατά.
7)                  Έγκριση  της υπ' αριθμ. 112/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομοφώνα.
8)                  Έγκριση της υπ' αριθμ. 113/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Φλώρινας (Επέκταση Λαϊκής Αγοράς)», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομοφώνα.
9)                  Έγκριση της υπ' αριθμ. 114/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Φλώρινας, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομοφώνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου