Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Τελωνειακές Διαδικασίες & Συναλλαγές Ηλεκτρονική Διασάφηση, Δήλωση Ιntrastat, T2L, ΦΠΑ & άλλες ΥποχρεώσειςΤο εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:
-  Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφισης στις εισαγωγές και στις άλλες τελωνειακές διαδικασίες.

-  Ενημέρωση για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής και τις νέες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με τα Τελωνεία.
 Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,
 Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική πληρωμή που σύντομα θα εφαρμοστεί για όλους
-  Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων
Θεματολογία  
Α) Νέες ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές
•   Ηλεκτρονική υποβολή Διασάφησης και λοιπων τελωνειακών παραστατικών.
•   Ποιά παραστατικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
•   Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης Εισαγωγής
•   Ηλεκτρονική Διασάφησης Εξαγωγής
•   Νέες υποχρεώσεις συναλλασσομένων με τα τελωνεία
Β) Ηλεκτρονική Πληρωμής
        •   Διαδικασία Ηλεκτρονικής Πληρωμής από τις επιχειρήσεις
Γ) Νέες Απλουστευμένες Τελωνειακές Διαδικασίες
        •   Απλουστευμένη Διασάφηση στο Τελωνείο
        •   Τελωνισμός στις Εγκαταστάσεις
        •   Πιστοποιητικό Εκγεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ)
        •   Πλεονεκτήματα- Διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού
Δ) Εισαγωγές-Εξαγωγές (Συναλλαγές με τρίτες, μη Κοινοτικές, χώρες)
•   Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών
•   Δασμολόγιο
•   Εισαγωγή εμπορευμάτων 
•   Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία
•   Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας)
•   Εξαγωγή εμπορευμάτων-νέες διαδικασίες
•   Άλλες διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
•   Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές
        •   Υποχρεώσεις συναλλασσομένων
Ε) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
•   Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά)
•   Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις.
•   Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF
•   Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ
•   Τρόπος δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών
•   Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ –
•   Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
•   Δήλωση INTRASTAT)

Σε ποιους απευθύνεται
Σε ποιους απευθύνεται  
Σε υπεύθυνους τμημάτων εισαγωγών - εξαγωγών, σε προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, το διεθνές εμπόριο, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις μεταφορές εμπορευμάτων.


Κόστος
220 ευρώ (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)

Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικού οδηγού σε μορφή βιβλίου, καφέ, χυμούς & light lunch καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή και με πιστωτική κάρτα σε 3 άτοκες δόσεις!
Ειδική τιμή για πολύτεκνους, άνεργους και φοιτητές 160 ευρώ.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
Χώρος Διεξαγωγής
ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός, Μιχαλακοπούλου 114, Αμπελόκηποι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξενοδοχείο The MET Hotel στην δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης

  
Χρόνος
8 ώρες

ΑΘΗΝΑ
2 & 3 Απριλίου  
17.00-21.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4 Απριλίου
11.00-19.00
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επικοινωνία

Global Greece - International Business Projects
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης,
Κτίριο Thomas, Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη
Tel: +30 2310474191
Fax:+30 2310474192
Email: info@globalgreece.gr
www.globalgreece.gr                              
Social Media
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου