Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έγγραφό του ενημερώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ΄αριθ. Γ3β 296/30687/14-03-12, (ΦΕΚ 841/τΒ/20-03-2012) «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων», επιτρέπεται:

1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, μέχρι τις 31-12-2012.
2. Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, μετά την 1-1-2013 επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.
3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.
4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει η οικ. 13210/Γ5/2107/16-08-2004 Υπουργική Απόφαση  και η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος
Δυτικής Μακεδονίας
                                                              Χαρούμενος Πασχάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου