Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Επιστολή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών

To ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην τελευταία του συνεδρίαση στις 14/6/2012, είχε την ευκαιρία να συζητήσει εκτεταμένα τα προβλήματα που εντοπίζονται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Διαπιστώθηκε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης να μεταβιβαστούν στους δήμους το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τις λαϊκές αγορές (αδειοδοτήσεις, χωροθέτηση και τοποθέτηση, καθορισμός δικαιώματος, είσπραξη τελών κλπ), μέχρι σήμερα το κεντρικό κράτος αδιαφορεί προκλητικά.
Μάλιστα με την εγκύκλιο Α2-2024/16-12-2011 και το έγγραφο 140/18-4-2012 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου διευκρινίζει ότι την αρμοδιότητα καθορισμού και είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι προσερχόμενοι στους χώρους των Λαϊκών αγορών πωλητές την ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης! Και όλα αυτά τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν διαθέτει ούτε το μηχανισμό είσπραξης από τους πωλητές ούτε το μηχανισμό απόδοσης των εσόδων αυτών στη συνέχεια στους δήμους. Πραγματικά μένει έκπληκτος κανείς για το πώς αντιλαμβάνεται το κεντρικό κράτος την πραγματικότητα και τα καθημερινά προβλήματα που βιώνουν οι δήμοι και το κόστος που επωμίζονται προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά οι λαϊκές αγορές.
Είναι γνωστό ότι η ΚΕΔΕ έχει ήδη κάνει σχετικές παραστάσεις στο Υπουργείο τεκμηριώνοντας αναλυτικά την αυτονόητη θέση ότι οι σχετικές αρμοδιότητες θα πρέπει να μεταβιβαστούν στους Δήμους. Είναι γνωστό επίσης ότι και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας δεν έχει αντίρρηση στην προοπτική μια τέτοιας ρύθμισης. Είναι επίσης γνωστές και οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί για αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά οι Δήμοι εξακολουθούν να χρεώνονται τις δαπάνες καθαριότητας των λαϊκών δίχως να ασκούν τα δικαιώματά τους επί της χωροθέτησης και είσπραξης των ανταποδοτικών τελών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί προς όλους τους Δήμους της περιφέρειας να συντονίσουν τη δράση τους και να μην είναι πλέον παθητικοί παρατηρητές αυτής της προβληματικής κατάστασης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που παρατίθεται παρακάτω, μας δίνει τα σχετικά εφόδια.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την περ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2012, να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές μεταξύ άλλων, για υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ 32 του Ν. 3852/2012 μεταβιβάστηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα.
Επίσης, σύμφωνα με την με αριθ.  65235/7275/26-6-2008ν (ΦΕΚ Β 1262/1-7-2008) απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Περί καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος» καθορίστηκε το ημερήσιο δικαίωμα που θα καταβάλλουν οι προσερχόμενοι στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών πωλητές, ανά νομό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ένα (1) ευρώ το μέτρο μήκους.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο προτείνουμε και καλούμε:
1.                  Το Υπουργείο να δρομολογήσει άμεσα την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε όλο το διαδικαστικό σκέλος που αφορά στις λαϊκές αγορές (αδειοδοτήσεις, χωροθέτηση, καθορισμός δικαιώματος, είσπραξη τελών κλπ) να μεταβιβαστεί στους Δήμους, σύμφωνα και με το άρθρο 102 του Συντάγματος περί διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.
2.                  Την ΚΕΔΕ να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές προς το κεντρικό κράτος έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου.
3.                  Τις ΠΕΔ της χώρας να συντονίσουν τη δράση τους με τις προσπάθειες τις δικές μας και της ΚΕΔΕ καθώς ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
4.                  Τους Δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να προχωρήσουν στην ψήφιση σχετικών αποφάσεων από τα δημοτικά τους συμβούλια επιβάλλοντας αμέσως το προαναφερόμενο τέλος καθαριότητας το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν ταυτίζεται με το ημερήσιο δικαίωμα.
Κοζάνη 18/6/2012
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Βρυζίδου Παρασκευή
Δήμαρχος Εορδαίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου