Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Νέες θέσεις εργασίας: Οκτώβριος 2012 - 8μηνα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής ΜακεδονίαςΣτη δημοσιότητα δόθηκε η πολυαναμενόμενη προκήρυξη για τα 8μηνα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 320 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για τον νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
 • Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 64
 • Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 13
 • Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 20
 • Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 10
 • Δ.Ε.
 • Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 16
 • Δ.Ε.
 • Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 7
 • Δ.Ε.
 • Τεχνικοί Ορυχείων 121
 • Δ.Ε.
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 20
 • Δ.Ε.
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί) 4
 • Δ.Ε.
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 5
 • Δ.Ε.
 • Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 20
 • Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 9
 • Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 5
 • Δ.Ε.Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων 3
 • Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων) 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν αντίστοιχο πτυχίο ΙΕΚ και άδδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Να σημειωθεί ότι η εντοπιότητα παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο για την πρόσληψη. Προηγούνται οι δημότες των τοπικών Κοινοτήτων ΚΛΕΙΤΟΥ και ΚΟΜΑΝΟΥ, οι οποίοι τελούν υπό μετεγκατάσταση λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων των ορυχείων, καθώς και οι δημότες των τοπικών Κοινοτήτων ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ & ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ με τη διάνοιξη νέου ορυχείου.

Επονται οι δημότες των τοπικών Κοινοτήτων από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης των ορυχείων. Δηλαδή, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΚΡΙΝΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΕΞΟΧΗΣ, ΕΡΜΑΚΙΑΣ, ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ, ΠΤΕΛΕΩΝΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΣΠΗΛΙΑΣ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ (Β’ βαθμός εντοπιότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας της ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολ/δος - Κοζάνης), μέχρι και τις 06/10/2012.

17 εποχικοί στα ΕΛ.ΤΑ. Αττικής
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα καταστήματα ΕΛ.ΤΑ. Σπάτων, Αερολιμένα Αθήνας, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Αυλώνα, Ωρωπού, Καπανδριτίου, Κορωπίου, Αναβύσσου, Λαυρίου, Κερατέας, Μαρκοπούλου και Παιανίας. Ολοι οι υπάλληλοι θα προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από την ειδικότητα Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ και επίσης πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 8 Οκτωβρίου στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Απελλού 1.

14 θέσεις στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα τέσσερα (14) άτομα ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) παροχή βοηθών νηπιαγωγών - βρεφονηπιοκόμων, β) εκτέλεση εργασιών καθαριότητας σε όλους τους χώρους του παιδικού σταθμού, γ) διαπαιδαγώγηση νηπίων, φροντίδα για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη και δ) βοήθεια στον μάγειρα για προετοιμασία φαγητού. Ειδικότερα, θα προσληφθούν 2 ΠΕ Νηπιαγωγοί, 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, 3 Βοηθοί Νηπιαγωγοί/Βρεφονηπιοκόμοι, 2 ΔΕ Βοηθοί Μάγειρες και 3 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 4 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6632200.

Διαγωνισμός για 20 Ακόλουθους Πρεσβείας
Τη 10η Νοεμβρίου θα αρχίσει στο υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών είκοσι (20) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 35ο, να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό των Ακολούθων» στο υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα - γραφείο 208, ώρες 11:00 - 13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-3681139, 3681138) αίτησης συμμετοχής - υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου (τηλ.: 210-3682045).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου