Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                       Φλώρινα  14 Νοεμβρίου  2012
              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                       
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.:  -1-   
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      : -56-                                                                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                                                                                      Π ρ ο ς :
                                                                                    Ως πίνακα αποδεκτών


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 21 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1.      Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2013.
Εισηγήτρια: κα Σεχίδου Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2.      Νέο ωράριο λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Φλώρινας.
Εισηγητής κος Κακιούσης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου