Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2016 ( γεννημένοι το έτος 1995) στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι γεννημένοι το έτος 1995 (κλάσεως 2016) που διαμένουν στο Δήμο μας  και ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων, υποχρεούνται να καταθέσουν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στην Δ/νση: Κ Δαβάκη 8 Κοζάνη  ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δελτίο Απογραφής  εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013.
Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:
α.. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  ή των σελίδων του διαβατηρίου τους ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων πιστοποιητικό του Δήμου  εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων που φέρει την φωτογραφία
β.  Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
δ. Όσοι στρατεύσιμοι διαμένουν στο εξωτερικό,  η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).
Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές   κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία ή δίμηνη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής αντίστοιχα).
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου