Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Σύσκεψη για το μέλλον των ΑΕΙ από το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος
εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1
«Σχέδιο ¨Αθηνά¨ περί καταργήσεων και συγχωνεύσεων Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο».
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου