Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 30
Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της ενιαίας σχολικής επιτροπής της
Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου από την βουλή των Ελλήνων.
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών
οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα».
3. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού συμβουλίου
της ΔΕΤΕΠΑ.
4. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου
του ΟΚΑΝΑ Φλώρινας.
5. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου
Αμυνταίου
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Μεταβολές(συνενώσεις-Ιδρύσεις-
Καταργήσεις) σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους
2013-2014».
7. Λήψη απόφασης για την δωρεάν χορήγηση 20.000χιλιάδων λίτρων πετρελαίου
από την ΕΚΟ για την θέρμανση των σχολείων του Δήμου Αμυνταίου.
8. Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για
κατασκευή ΕΕΛ στο Νυμφαίο"
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος λόγω διαθέσιμων
ποσών από ΣΑΤΑ 2011, λόγω αποδοχής και κατανομής εισπραχθέντος ποσού
ΣΑΤΑ 2012, λόγω κατανομής της ΣΑΤΑ 2013 με βάση την εισπραχθείσα του
2012.
10. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές-
Συντηρήσεις Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ξινού Νερού»
11. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδοποιίας
(κρασπεδώσεων-ασφαλτοστρώσεων) Τ.Δ. Ξινού Νερού»
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του
προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012.
13. Ανατροπή πιστώσεων.
14. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου