Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια για το σχέδιο Αθηνά απο την Κ. Μέλφου
Η Αθηνά και η Περιφέρεια
Η προώθηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαμέσου της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας κρίνεται αναγκαία και πρέπει να στηρίζεται σε ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια.

·         Η ενιαία εφαρμογή των ακαδημαϊκών κριτηρίων σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχημένη εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και την  κοινωνική αποδοχή. Ωστόσο, στο προτεινόμενο ‘Σχέδιο Αθηνά’ υπάρχουν ανακολουθίες και ανισομέρεια στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών κριτηρίων, γεγονός το οποίο καθιστά δυσχερή την αποδοχή του με τη μορφή που έχει.
·         Τα ΑΕΙ, εκτός από τις αυτονόητες λειτουργίες της εκπαίδευσης και της διεξαγωγής έρευνας, επιτελούν και έναν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η μεταστροφή που πραγματοποιείται προς μια οικονομία ‘εντάσεως γνώσης’ επιτείνει την αναγκαιότητα  συνεισφοράς της ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη. Τα περιφερειακά ΑΕΙ συμβάλλουν στη δημιουργία και υιοθέτηση καινοτομιών κατά την παραγωγική διαδικασία και διευκολύνουν τη διάχυσή τους σε διάφορους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα υποβοηθούν την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στις περιοχές που είναι εγκατεστημένα. 
Θεωρώντας ως δεδομένα: α) το στρατηγικό στόχο της περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης περιφερειών της χώρας με εμφανή υστέρηση, όπως η Δυτική Μακεδονία και β) τη δυνατότητα που υπάρχει για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας με τη συμμετοχή των ΑΕΙ, των ερευνητικών κέντρων και των παραγωγικών φορέων, οι οποίες θα συνεισφέρουν στη παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας, προκαλεί ανησυχία η κατάργηση της αυτοδυναμίας του Πανεπιστημίου και η συρρίκνωση και χωρίς σαφή κριτήρια μετακίνηση και κατάργηση τμημάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της περιφέρειας.
Με ποιο τρόπο η ενέργεια αυτή θα οδηγήσει στην ‘Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας και τη σύνδεση με την Αγορά Εργασίας, την Επιχειρηματικότητα και την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας’ που αποτελεί διατυπωμένο στόχο του σχεδίου Αθηνά; Η Δυτική Μακεδονία πρέπει να ενισχύσει  τη συνεισφορά της στην οικονομική γεωγραφία της χώρας ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της ενέργειας και να διαφυλάξει τον προωθητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΑΕΙ σε αυτή την προσπάθεια. Η αποδυνάμωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων την οποία επιφυλάσσει το σχέδιο Αθηνά για τη Δυτική Μακεδονία πρέπει να αναθεωρηθεί.

Κατερίνα Μέλφου
Αν. Καθηγήτρια
Τμήμα Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων
Γραμματέας της Ν.Ε. ΔΗΜΑΡ Φλώρινας
Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΔΗΜΑΡ Δ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου