Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                  Φλώρινα, 26-02-2013

              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                                                                                                                                                Αριθ.  Πρωτ.: -123 -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -5-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 2 Μαρτίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 422/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά στην αφορά στην έγκριση νέου ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
2
«Ολοκλήρωση ωριμότητας της τηλεθέρμανσης οικισμού Μελίτης Δήμου Φλώρινας για υποβολή πλήρους φακέλου στο ΕΠΠΕΡΑΑ / Ταμείο Συνοχής».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
3
«Έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
4
«Σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
5
«Παραλαβή παραδοτέων της  υπηρεσίας “Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Φλώρινας έτους 2012” για τις πράξεις “Υπαίθρια αναψυχή στο περιαστικό δάσος Αγ. Παντελεήμονα του Δήμου Φλώρινας” & “Παρέμβαση στο χώρο του πρώην Ζωολογικού κήπου”».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
6
Παραλαβή παραδοτέων της  υπηρεσίας “Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Φλώρινας έτους 2012” για τις πράξεις “Ανάπλαση λεωφόρου Μοναστηρίου” & “Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου”».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.


7
«Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Καταγραφή και μετεγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο των σχολικών κτιρίων και κτιρίων ιδιοκτησίας του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας¨».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
8
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9
«Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: Χώρος Διατήρησης της Φυσικής, Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της περιοχής».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10
«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
11
«Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12
«Έγκριση ψήφισης πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 2012 του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13
«Σχετικά με την ανάθεση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος, επιτυπώσεων και γραμματοσήμων Δήμου Φλώρινας».
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14
«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ».
Εισηγητής κος Τραϊανός Ρασάικος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
15
«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ»
Εισηγητής κος Τραϊανός Ρασάικος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
16
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικής με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο ¨Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων¨».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17
Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου επιτραπέζιας αντισφαίρισης ¨Σάρισες Φλώρινας¨».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας εκδήλωσης ¨ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 4Απριλίου 1944¨ την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 με την Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2013».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                       
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                              Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος             
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                   
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
 6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου